Diplomityön ohjaus: Hiili-intensiivisten teollisuusprosessien sähköistämismahdollisuudet

Activity: Evaluation, assessment or examination typesDissertation examiner or opponent

Description

Tässä diplomityössä tutkittiin teollisuuden sähköistämismahdollisuuksia Suomen suurilla teollisuuden aloilla, joissa on käytössä fossiilisia polttoaineita. Sähköistämistä tarkasteltiin yhtenä keinona vähentää hiilidioksidipäästöjä tulevaisuudessa. Sähköistämisen toteutumista arvioitiin kustannuksien näkökulmasta.Työhön valittiin potentiaalisesti sähköistettäviä prosesseja eri teollisuuden aloilta tarkasteluun ja niille määritettiin sähköinen vaihtoehto. Tarkasteluun valittiin prosesseja terästeollisuudesta, kalkintuotannosta, sementtiteollisuudesta ja sellu- ja paperiteollisuudesta, sekä vedyn tuotantoprosessi. Työssä kerätyt tiedot nykytilanteesta ja sähköisistä vaihtoehdoista annettiin energiajärjestelmämallilla analysoitaviksi. Sähköistämisen toteutuvuutta arvioitiin mallilla vuonna 2030 ja toteutumisen arvioinnissa käytettiin useita eri skenaarioita.Tuloksien perusteella potentiaalisesti sähköistyviä prosesseja olisivat osa meesauuneista sekä osa paperi- ja kartonkikoneiden kuivaimista. Sähköistäminen toteutui mallinnuksessa tapauksille, joissa nykyinen polttoaine on kallis. Sähköistämistä edesauttavia olosuhteita korvattavan polttoaineen hinnan lisäksi ovat runsas matalakustannuksisen uusiutuvan energian tuotanto jakallis päästöoikeuden hinta. Sähköistämisen seurauksena hiilidioksidipäästöt pienenisivät ja sähkön kulutus kasvaisi.
Period20202021
ExamineeHeini Rantanen
Examination held at
  • Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • electrification
  • carbon dioxide
  • emissions reduction