TARINAT UUSIKSI! Tekoälyn sukupuolittuminen ylläpitää vahingollisia stereotypioita naisten asemasta.

Press/Media: Research

Description

Digiteknologian kehittyminen heijastaa naisten epätasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa kulttuurisen kuvastomme kautta. Kansainvälisen televiestintäliiton  (ITU) raportit osoittavat, että naiset kokevat digitaalista eriarvoisuutta miehiä enemmän esimerkiksi internetin käytön ja sen tuottamien vaikutusten osalta. On paradoksaalista, että samalla, kun otetaan ensi askeleita naisten osallisuuden lisäämiseksi uusien teknologioiden avulla (ks. esim. Plan Internationalin rakentamat digitaaliset  etäoppimiskeskukset kaukana asuville tytöille, sekä UN Women:n ”Buy from women platform”), ilmaantuu uudenlaisia esteitä digiteknologian turvallisen käytön tielle.

Period8 Mar 2022

Media contributions

1

Media contributions