Kirjallinen lausunto Tulevaisuusvaliokunnan lausuntoon "Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019"

    Impact