Opinion statement

Impact

Description of impact

Ethically sustainable technology. Expert opinion in Seikkula, A., & Petäjäjärvi, K. (eds.) The Future of Ageing 2060 - art-mediated expert dialogue as a source of new thinking. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/2022.