Opinion statement

    Impact

    Description of impact

    Ethically sustainable technology. Expert opinion in Seikkula, A., & Petäjäjärvi, K. (eds.) The Future of Ageing 2060 - art-mediated expert dialogue as a source of new thinking. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/2022.