Yritysten yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen

Impact: Societal Impact

Description of impact

Organized a training series for FIBS Pro partners (three seminars) “Yritysten yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen” together with Veikko Ikonen & Janika Miettinen in March-September 2019. https://www.fibsry.fi/tilaisuudet/yritysten-yhteiskunnallisten-vaikutusten-mittaaminen-1-3/
Category of impactSocietal Impact