Profiles

No photo of Oleg Antropov

Oleg Antropov

Person: Senior Scientists

20112020
Photo of Heikki Astola

Heikki Astola

Person: Senior Scientists

19872019
Photo of Eelis Halme

Eelis Halme

Person: Research Scientists

20192019
No photo of Olli Ihalainen

Olli Ihalainen

Person: Research Scientists

Photo of Anne Lönnqvist

Anne Lönnqvist

Person: Research Team Leaders

20012012
No photo of Jukka Miettinen

Jukka Miettinen

Person: Senior Scientists

Photo of Matthieu Molinier

Matthieu Molinier

Person: Research Scientists

20052020
Photo of Matti Mõttus

Matti Mõttus

Person: Senior Principal Scientists, Principal Scientists

20002020
No photo of Eija Parmes

Eija Parmes

Person: Research Scientists

19862020
Photo of Yrjö Rauste

Yrjö Rauste

Person: Senior Principal Scientists, Principal Scientists

19852019
No photo of Lauri Seitsonen

Lauri Seitsonen

Person: Senior Scientists

20052020
Photo of Laura Sirro

Laura Sirro

Person: Senior Scientists

20022020
Photo of Renne Tergujeff

Renne Tergujeff

Person: Senior Scientists

20012019