Research Output

Filter
Patent
2018

Apparatus and method for cleaning a stream with a moving bed

Ratinen, S., Solantausta, Y., Nieminen, M., Lindfors, C. & Källi, A., 15 Nov 2018, IPC No. B01D 46/38, Patent No. WO2018206851A1, 9 May 2018, Priority date 11 May 2017, Priority No. FI20170005424

Research output: PatentPatent application

2015

Treatment of Fibres to Endure Processing

Räsänen, J., Penttinen, T., Harlin, A., Hiltunen, J., Wikberg, H. & Tammelin, T., 14 Jul 2015, IPC No. C08B 3/20, Patent No. US9079978 B2, Priority date 18 Mar 2010, Priority No. WO2010FI50212

Research output: PatentPatent

2011

Modified fibrous product and method of producing the same

Mikkonen, H., Malm, T., Kunnari, V. & Retulainen, E., 23 Nov 2011, IPC No. D21H 27/00, Patent No. CN102257219 A, 20 Oct 2009, Priority date 20 Oct 2009, Priority No. WO2009FI50843

Research output: PatentPatent application

2007

A method for taking a liquid sample

Grönroos, A., Ihalainen, J., Kyllönen, H., Mursunen, H., Pirkonen, P., Räsänen, E., Rakkolainen, J., Rakkolainen, J., Savolahti, P., Sekki, H., Työppönen, T. & Vastamäki, P., 29 Nov 2007, IPC No. G01N 1/10, G01N 1/20, B01D 33/44, B01D 33/48, B01D 33/15, Patent No. WO07135226 A1, 23 May 2007, Priority date 24 May 2006, Priority No. FI20060000512

Research output: PatentPatent application

Method for taking samples

Grönroos, A., Ihalainen, J., Kyllönen, H., Mursunen, H., Pirkonen, P., Sekki, H., Räsänen, E., Savolahti, P., Työppönen, T., Vastamäki, P. & Rakkolainen, J., 29 Nov 2007, IPC No. G01N 1/18, B01J 19/10, B01D 33/54, C02F 1/36, VTT Technical Research Centre of Finland, Patent No. WO07135226 A1, 23 May 2007, Priority date 24 May 2006, Priority No. FI20060000513

Research output: PatentPatent application

2006

High-temperature on-line capillary electrophoretic apparatus

Rovio, S., Savolahti, P., Heli, S., Työppönen, T. & Vastamäki, P., 5 Oct 2006, IPC No. G01N 27/447, G01N 27/453, G01N 27/26, Patent No. WO06103312 A1, 29 Mar 2006, Priority date 30 Mar 2005, Priority No. FI20050333

Research output: PatentPatent application

2002

Menetelmä ja materiaali raskasmetallien erottamiseksi jätevedestä: Förfarande och material för separering av tungmetaller från spillvatten

Mahiout, A., Koskinen, J., Lahtinen, R., Ruusuvuori, K., Siivinen, J., Pirkonen, P., Mursunen, H. & Heikkinen, J., 29 Sep 2002, IPC No. C02F 1/ 62, Patent No. FI20020598 A, Priority date 28 Mar 2002, Priority No. FI20020000598

Research output: PatentPatent application