Research Output 1995 2019

Filter
Report
1995

Kivihiilivoimaloiden rikinpoistotuotteiden ja lentotuhkan hyötykäyttö maanrakentamisessa

Mäkelä, E., Wahlström, M., Mroueh, U-M., Keppo, M. & Rämö, P., 1995, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 809).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
combustion
coal
2000

Kiinteän tilan prosessointi ja metalli-, polymeeri-, keraamiyhdistelmämateriaalit

Karttunen, M., Österlund, R., Rounioja, V., Avellan, P., Jussila, M. & Ruuskanen, P., 2000, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 97 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer; No. 845).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Ceramics
Polyvinyl Chloride
Polymers
Metals
2002

Clean air solutions in food processing

Wirtanen, G., Miettinen, H., Pahkala, S., Enbom, S. & Vanne, L., 2002, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 100 p. (VTT Publications; No. 482).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
food processing
filter
air
sampling
airflow
2003

Kompostointiprosessin monitorointi ja ohjaus: Kirjallisuusselvitys

Albers, M., Helle, H., Varpula, T., Itävaara, M., Kapanen, A. & Vikman, M., 2003, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2207).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
composting
electronic nose
monitoring
mink
Olla
2004

Kaatopaikkojen tiivistysrakennemateriaaleina käytettävien teollisuuden sivutuotteiden ympäristökelpoisuus

Translated title of the contribution: Environmental acceptability of industrial by-products in landfill constructionWahlström, M., Laine-Ylijoki, J., Eskola, P., Vahanne, P., Esa, M., Vikman, M., Venelampi, O., Hämäläinen, J. & Frilander, R., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 132 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2246).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Raja
landfills
byproducts
Olla
2006

Kompostin kypsyystestit: Menetelmäohjeet

Itävaara, M., Vikman, M., Kapanen, A., Venelampi, O. & Vuorinen, A., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 43 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2351).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
compost maturity
Raja
methodology
2007

Jätteen termisen käsittelyn tuhkien ja kuonien käsittely- ja sijoitusmahdollisuudet

Kaartinen, T., Laine-Ylijoki, J. & Wahlström, M., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2411).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
bottom ash
incineration
municipal solid waste
sill
metal

Kierrätyspolttoaineiden ominaisuudet ja käyttö: Selvitys kierrätyspolttoaineiden laatuominaisuuksista ja soveltuvuudesta leijupolttoon

Vesanto, P., Hiltunen, M., Moilanen, A., Kaartinen, T., Laine-Ylijoki, J., Sipilä, K. & Wilén, C., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2416).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
keishi-ka-jutsubu-to
2008

Mine Closure Handbook: Environmental Techniques for the Extractive Industry

Heikkinen, P. (ed.), Noras, P. (ed.), Salminen, R. (ed.), Mroueh, U-M., Vahanne, P., Wahlström, M., Kaartinen, T., Juvankoski, M., Vestola, E., Mäkelä, E., Leino, T., Kosonen, M., Hatakka, T., Jarva, J., Kauppila, T., Leveinen, J., Lintinen, P., Suomela, P., Höyry, H., Vallius, P. & 2 others, Komppa, V. & Tolla, P., 2008, Espoo: Geological Survey of Finland. 169 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
legislation
extractive industry
sanction
environmental impact assessment
mining industry
2009

Industrial Biomaterial Visions: Spearhead Programme 2009-2013

Harlin, A., Edelmann, K., Immonen, K., Mroueh, U-M., Pingoud, K. & Wessman, H., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 87 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2522).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Biomaterials
Biomass
Brewing
Consumer products
Paper and pulp mills

Uudet jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintatekniikat

Translated title of the contribution: New techniques for waste water treatment of waste treatment centers and landfillsKaartinen, T., Eskola, P., Vestola, E., Merta, E. & Mroueh, U-M., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 114 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2502).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Waste Disposal Facilities
Water Purification
Waste Water

Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen biojalostamossa

Translated title of the contribution: Utilization of municipal waste in biorefineryRättö, M., Vikman, M. & Siika-aho, M., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2494).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2010

Developments in advanced biocomposites

Harlin, A. (ed.) & Vikman, M. (ed.), 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2558).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
biocomposites
biocompatible materials
filling materials
natural fibers
nanotechnology

GEOMOL Tutkimusraportti vuoden 2009 tuloksista

Itävaara, M., Nyyssönen, M., Bomberg, M. & Ahonen, L., 2010, VTT Technical Research Centre of Finland. (VTT Research Report; No. VTT-R-01651-10).

Research output: Book/ReportReport

Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi

Translated title of the contribution: Refining of bottom ash from municipal solid waste incinerationKaartinen, T., Laine-Ylijoki, J., Koivuhuhta, A., Korhonen, T., Luukkanen, S., Mörsky, P., Neitola, R., Punkkinen, H. & Wahlström, M., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 115 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2567).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
bottom ash
incineration
municipal solid waste
refining

Quantitation and Identification of Methanogens and Sulphate Reducers in Olkiluoto Groundwater

Bomberg, M., Nyyssönen, M. & Itävaara, M., 2010, Olkiluoto: Posiva . 56 p. (Posiva Working Report, Vol. 59).

Research output: Book/ReportReport

sulfate
groundwater
methane
sulfate-reducing bacterium
microorganism

Turvekomposiitti

Immonen, K., Vikman, M., Saarinen, A., Ylä-Sulkava, T., Itävaara, M. & Ryynänen, T., 2010, VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-06631-10).

Research output: Book/ReportReport

2011

Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi: Louhinnassa muodostuvat sivukivet

Luodes, H., Kauppila, P. M., Karlsson, T., Nikkarinen, M., Aatos, S., Tornivaara, A., Wahsltröm, M. & Kaartinen, T., 2011, Helsinki: Ministry of the Environment. 35 p. (Suomen ympäristö; No. 21/2011).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2012

Mikrobiologisen korroosion riskit Suomen loppusijoitusolosuhteissa: Vuosiraportti 2011

Carpén, L., Vepsäläinen, M., Rajala, P., Bomberg, M. & Itävaara, M., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-00473-12).

Research output: Book/ReportReport

Olkiluoto Site Description 2011

Löfman, J., Front, K., Pietiläinen, V., Bomberg, M., Itävaara, M., Andersson, J., Helin, J., Karvonen, T., Ikonen, A., Haapanen, R., Lahdenperä, A-M., Kirkkala, T., Aaltonen, I., Mattila, J., Gehör, S., Paulamäki, S., Paananen, M., Kärki, A., Fox, A., Kemppainen, K. & 21 others, Nordbäck, N., Hudson, J. A., Johansson, E., Hakala, M., Sjöberg, J., Syrjänen, P., Kuula, H., Koskinen, L., Ahokas, H., Vaittinen, T., Hartley, L., Mészáros, F., Pitkänen, P., Partamies, S., Trinchero, P., Pedersen, K., Sahlstedt, E. K., Eichinger, F., Waber, N., Smellie, J. & Poteri, A., Dec 2012, Posiva . 1039 p. (Posiva-raportti - Posiva Report; No. 2011-02).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
hydrogeochemistry
rock mechanics
hydrogeology
bedrock
geology
2013

Biokaasulaitosten lopputuotteet lannoitevalmisteina

Marttinen, S., Paavola, T., Ervasti, S., Kapuinen, P., Rintala, J., Vikman, M., Kapanen, A., Torniainen, M., Maunuksela, L., Suominen, K., Sahlström, L. & Herranen, M., 2013, 70 p. (MTT Raportti; No. 82).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Kestävä ja hyväksyttävä kaivannaisteollisuus 2030: Visio ja roadmap

Translated title of the contribution: Sustainable and acceptable mining 2030: Visio and road mapKohl, J., Wessberg, N., Kauppi, S., Myllyoja, J. & Wessman-Jääskeläinen, H., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (VTT Technology; No. 145).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Anadelphia
early warning systems

Mikrobiologisen korroosion riskit Suomen loppusijoitusolosuhteissa: Vuosiraportti 2012

Carpén, L., Vepsäläinen, M., Rajala, P. & Bomberg, M., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-01485-13).

Research output: Book/ReportReport

Viruses as contaminants of the food production chain: Evaluation or risk management actions

Tsitko, I., Miettinen, H., Salo, S. & Rättö, M., 2013, VTT Technical Research Centre of Finland. (VTT Research Report; No. VTT-R-02610-13).

Research output: Book/ReportReport

Virusten detektio ja hallintakeinot prosessiympäristöissä

Rättö, M., Tsitko, I., Miettinen, H., Salo, S., Maunula, L., Rönnqvist, M., Tuominen, P., Mikkelä, A. & Ranta, J., 2013, VTT Technical Research Centre of Finland. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-02609-13).

Research output: Book/ReportReport

Waste water treatment by multi-stage biofilm processes: Results of the VESITURVA project

Mononen, T. (ed.) & Vikman, M. (ed.), 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (VTT Technology; No. 98).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
biofilm
bioreactor
water treatment
nitrogen
chemical oxygen demand
2014

AGRIPAP: Executive summary

Korpela, A., Ahokas, J., Asikainen, J., Pitkänen, M., Vikman, M., Kujanpää, M., Mikkola, H. & Tamminen, A., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 18 p. (Lappeenranta University of Technology: Department of Information Technology. Research report, Vol. VTT-R-00555-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Mikrobiologisen toiminnan vaikutukset kupari-kapselin eri korroosiomuotoihin: Vuosiraportti 2013

Carpén, L., Rajala, P., Kutvonen, H. & Bomberg, M., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-00999-14).

Research output: Book/ReportReport

Summary report, microbiology of Olkiluoto and ONKALO groundwater

Pedersen, K., Bomberg, M. & Itävaara, M., 2014, Posiva . 102 p. (Posiva-raportti - Posiva Report, Vol. 2012-42).

Research output: Book/ReportReport

Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry

Adler, S. A., Honkapää, K., Saarela, M., Slizyte, R., Sterten, H., Vikman, M. & Løes, A-K., 2014, Bioforsk. 64 p. (Bioforsk Rapport - Bioforsk Report; No. 82, Vol. 9).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
food industry
raw materials
bioenergy
food chain
food loss
16 Citations (Scopus)

Nitrogen compounds at mines and quarries: Sources, behaviour and removal from mine and quarry waters - Literature study

Jermakka, J., Wendling, L., Sohlberg, E., Heinonen, H., Merta, E., Laine-Ylijoki, J., Kaartinen, T. & Mroueh, U-M., 2015, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 144 p. (VTT Technology; No. 226).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
nitrogen compound
quarry
nitrogen
wastewater
sorption

Solutions for control of nitrogen discharges at mines and quarries: Miniman project final report

Jermakka, J., Merta, E., Mroueh, U-M., Arkkola, H., Eskonniemi, S., Wendling, L., Laine-Ylijoki, J., Sohlberg, E., Heinonen, H., Kaartinen, T., Puhakka, J., Peltola, M., Papirio, S., Lakaniemi, A-M., Zou, G., Ylinen, A., di Capua, F., Neitola, R., Gustafsson, H., Korhonen, T. & 4 others, Karlsson, T., Kauppila, T., Laakso, J. & Mörsky, P., 2015, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 113 p. (VTT Technology; No. 225).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
quarry
nitrogen
explosive
nitrification
denitrification
2016
Open Access
sulfur compound
tracer
groundwater
habitat
sulfate

Added value from responsible use of raw materials

Kivikytö-Reponen, P., Mroueh, U-M. & Mäkinen, J., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (VTT Research Highlights; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
mineral
innovation
resource
metallurgy
quality of life

Korkean jalostusarvon materiaalit suljetussa raaka-ainekierrossa (CloseLoop-konsortio): Tilannekuvaraportti 2016

Karppinen, M., Lammi, M., Kauranen, P., Serna, R., Kallio, T., Lundström, M., Kivikytö-Reponen, P., Aaltonen, M., Kinnunen, P., Uusitalo, T., Antikainen, M., Koskinen, J. & Laitinen, T., 2016, Suomen akatemia.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2017

Critical metals in end-of-life products: recovery potential and opportunities for removal of bottlenecks of recycling

Punkkinen, H., Mroueh, U-M., Wahlström, M., Youhanan, L. & Stenmarck, Å., 2017, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 104 p. (TemaNord, Vol. 531).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
recycling
metal
legislation
removal
product

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa

Marttinen, S., Venelampi, O., Iho, A., Koikkalainen, K., Lehtonen, E., Luostarinen, S., Rasa, K., Sarvi, M., Tampio, E., Turtola, E., Ylivainio, K., Grönroos, J., Kauppila, J., Koskiaho, J., Valve, H., Laine-Ylijoki, J., Lantto, R., Oasmaa, A. & zu Castell-Rüdenhausen, M., 2017, Helsinki: Natural Resources Institute Finland. 45 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus, Vol. 45/2017).

Research output: Book/ReportReport

Oxidation of EPDM: oxidation depth measurements and effects on material properties

Sipilä, K., Joki, H., Jansson, A. & Wogelred, L., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-01190-17).

Research output: Book/ReportReport

Synergistic effects of radiation and heat on EPDM and CSM rubber

Sipilä, K. & Joki, H., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-01179-17).

Research output: Book/ReportReport