Find Profiles

No photo of Timo Laakko

Timo Laakko

Person: Senior Scientists

19992015
No photo of Pasi Laakso

Pasi Laakso

Person: Senior Scientists

20042020
No photo of Risto Laakso

Risto Laakso

Person: Senior Scientists

20032020
Photo of Anita Laamanen

Anita Laamanen

Person: Senior Specialists, Specialists and Controllers

20132019
No photo of Jarmo Laamanen

Jarmo Laamanen

Person: Senior Research Technicians, Research Technicians

20062016
No photo of Merja Laamanen

Merja Laamanen

Person: Other Business Support Jobs

No photo of Jari Laarni

Jari Laarni

Person: Senior Principal Scientists, Principal Scientists

20052020
No photo of Mirka Laasonen

Mirka Laasonen

Person: Managers, Key Account Managers

No photo of Jaana Laatikainen-Luntama

Jaana Laatikainen-Luntama

Person: Senior Scientists

19952017
No photo of Juha Lagerbom

Juha Lagerbom

Person: Senior Scientists

19972019
No photo of Iris Lagerström

Iris Lagerström

Person: Managers, Key Account Managers

No photo of Juha Lähde

Juha Lähde

Person: Managers, Key Account Managers

No photo of Pertti Lahdenperä

Pertti Lahdenperä

Person: Senior Principal Scientists, Principal Scientists

19882019
No photo of Manu Lahdes

Manu Lahdes

Person: Senior Scientists

20002018
No photo of Jaakko Lähteenmäki

Jaakko Lähteenmäki

Person: Senior Principal Scientists, Principal Scientists

19872019
No photo of Aapo Lahti

Aapo Lahti

Person: Managers, Key Account Managers

No photo of Janne Lahti

Janne Lahti

Person: Senior Scientists

20052019
No photo of Maarit Lahti

Maarit Lahti

Person: Senior Specialists, Specialists and Controllers

No photo of Markku Lahti

Markku Lahti

Person: Senior Scientists

20012019
No photo of Veli-Matti Lahti

Veli-Matti Lahti

Person: Managers, Key Account Managers

No photo of Joona Lahtinen

Joona Lahtinen

Person: Senior Research Engineers, Research Engineers

No photo of Jussi H. Lahtinen

Jussi H. Lahtinen

Person: Senior Scientists

Photo of Panu Lahtinen

Panu Lahtinen

Person: Senior Scientists

20032020
No photo of Ulla Lahtinen

Ulla Lahtinen

Person: Senior Research Technicians, Research Technicians

20112014
No photo of Arto Laikari

Arto Laikari

Person: Senior Scientists

20022019
No photo of Christiane Laine

Christiane Laine

Person: Senior Scientists

20022019
Photo of Janne Laine

Janne Laine

Person: Senior Scientists

19942020
No photo of Petri Laine

Petri Laine

Person: Research Scientists

20132014
Photo of Sirpa Laine

Sirpa Laine

Person: Other Business Support Jobs

20052012
No photo of Jani Laitasalo

Jani Laitasalo

Person: Managers, Key Account Managers

No photo of Antero Laitinen

Antero Laitinen

Person: Managers, Key Account Managers

19942022
No photo of Ari Laitinen

Ari Laitinen

Person: Senior Scientists

19852020
No photo of Jukka Laitinen

Jukka Laitinen

Person: Managers, Key Account Managers

20022014
No photo of Pauli Laitinen

Pauli Laitinen

Person: Managers, Key Account Managers

No photo of Tarja Laitinen

Tarja Laitinen

Person: Vice Presidents

19962019
No photo of Hanna Lammi

Hanna Lammi

Person: Research Scientists

20112019
No photo of Antti Lamminen

Antti Lamminen

Person: Research Scientists

20062019
No photo of Mirva Lampinen

Mirva Lampinen

Person: Managers, Key Account Managers

No photo of Riitta Lampinen

Riitta Lampinen

Person: Senior Research Technicians, Research Technicians

No photo of Arttu Lämsä

Arttu Lämsä

Person: Senior Scientists

20092019
No photo of Ville S. Lämsä

Ville S. Lämsä

Person: Research Scientists

20142019
Photo of Lasse Lamula

Lasse Lamula

Person: Senior Scientists

19892019
No photo of CP Landowski

CP Landowski

Person: Research Team Leaders

20012019
No photo of Kyllikki Lång

Kyllikki Lång

Person: Other Business Support Jobs

No photo of Antti H. Lankila

Antti H. Lankila

Person: Other Business Support Jobs

No photo of Marinka Lanne

Marinka Lanne

Person: Senior Scientists

20052020
No photo of Raija Lantto

Raija Lantto

Person: Senior Principal Scientists, Principal Scientists

19852020
No photo of Brigitte Lanz

Brigitte Lanz

Person: Research Scientists

No photo of Inka Lappalainen

Inka Lappalainen

Person: Senior Scientists

20022021
No photo of Jari T.J. Lappalainen

Jari T.J. Lappalainen

Person: Senior Scientists

19962019