Mikko Hongisto

  • Phone+358407201250
19992018

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Article

A monitoring and feedback service as a way to reduce the greenhouse gas emissions of consumption

Hyvönen, K., Saastamoinen, M., Hongisto, M., Kallio, A. & Södergård, C., Mar 2012, In : International Journal of Consumer Studies. 36, 2, p. 221-227

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2 Citations (Scopus)

Biopolttoaineen osuus selville suoraan savukaasusta

Antson, O. & Hongisto, M., 2006, In : Uusiouutiset. 17, 7, 28.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access
5 Citations (Scopus)

Miten kotitaloudet voisivat seurata ja ohjata kulutuksensa ilmastovaikutusta

Hongisto, M., Perrels, A., Nissinen, A., Katajajuuri, J-M. & Hyvönen, K., 2008, In : Ympäristö ja Terveys. p. 42-51

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Chapter or book article

Biohiilen mittaus savukaasusta hiili14 menetelmällä

Antson, O., Hongisto, M., Kai, H., Jungner, H., Knuuttila, M., Roine, J., Räsänen, J., Tormonen, K. & Tsupari, E., 2007, Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet: ClimBus-teknologiaohjelman katsaus 2007. Jussila, J. (ed.). TEKES, (Teknologiakatsaus; No. 211).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Global challenges and their implications for the energy sector

Savolainen, I., Eerola, A., Hongisto, M., Honkatukia, J., Koljonen, T., Syri, S. & Wessberg, N., 2009, Energy Visions 2050. VTT Technical Research Centre of Finland, p. 15-49

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Open Access

Kestävän kehityksen ja innovaatiotoiminnan integraatio

Loikkanen, T. & Hongisto, M., 2001, Ekotehokkuus, yhteistyö ja yrittäminen : ympäristöklusterin tutkimusohjelman ensimmäisen vaiheen (1997-1999) tuloksia. Inkeröinen, J. (ed.). Helsinki: Ympäristöministeriö, p. 190 - 194 (Suomen ympäristö; No. 474).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Metallien jalostus, Kemian perusteollisuus

Hongisto, M., 2001, Teknologia ja kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen: Taustatyö kansallista ilmasto-ohjelmaa varten. Helsinki: Ministry of Trade and Industry, p. 74-88 (Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja; No. 1/2001).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Teollisuuden kilpailukyky ja Kioton sopimuksen toteuttamiseen liittyvät yritysstrategiat Suomessa

Hernesniemi, H., Hongisto, M. & Luoma, P., 2001, Ekotehokkuus, yhteistyö ja yrittäminen : Ympäristöklusterin tutkimusohjelman ensimmäisen vaiheen (1997-1999) tuloksia. Inkeröinen, J. (ed.). Helsinki: Ympäristöministeriö, p. 169 - 173 (Suomen ympäristö; No. 474).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Conference article in proceedings

Combining carbon footprinting, monitoring, feedback, and rewards for a broad spectrum reduction of household induced greenhouse gas emissions

Perrels, A., Hongisto, M., Hyvönen, K., Kallio, A., Katajajuuri, J-M. & Nissinen, A., 2009, eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Is efficient sufficient?. European Council for an Energy-Efficient Economy ECEEE, p. 727-738

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientificpeer-review

Energy consumption of mobile data transfer – Increasing or decreasing? : Evaluating the impact of technology development & user behavior

Pihkola, H., Hongisto, M., Apilo, O., Lasanen, M. & Vatanen, S., 10 May 2018, ICT4S2018. 5th International Conference on Information and Communication Technology for Sustainability. Penzenstadler, B., Easterbrook, S., Venters, C. & Ishtiaqe Ahmed, S. (eds.). p. 301-315 (EPiC Series in Computing, Vol. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientificpeer-review

Open Access

The Climate Bonus: Demonstrating the climate feedback service

Hongisto, M., Hyvönen, K., Kallio, A., Melin, M., Kinnunen, T., Perrels, A., Saarinen, M., Nissinen, A. & Södergård, C., 2009, Life Cycle Assessment of Products and Technologies: LCA Symposium. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, p. 74-86 (VTT Symposium; No. 262).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Open Access
1 Citation (Scopus)
Conference Poster

Determination of biogenic proportion of fuel by measuring 14C/12C isotope ratio in flue gas

Antson, O., Hongisto, M., Hämäläinen, K., Jungner, H., Roine, J., Räsänen, J., Tormonen, K. & Tsupari, E., 2006.

Research output: Contribution to conferenceConference PosterScientific

Fossiilisen ja bioperäisen CO2 päästön määritys savukaasun 14C/12C isotooppimittauksen avulla, BIOHIILI 2

Antson, O., Hongisto, M., Knuuttila, M., Räsänen, J., Roine, J., Tormonen, K., Tsupari, E., Hämäläinen, K. & Jungner, H., 2007.

Research output: Contribution to conferenceConference PosterProfessional

Report

A quick scan of climate policy services and of underlying data system approaches: Climate Bonus project report (WP1)

Perrels, A., Hongisto, M., Hyvönen, K., Katajajuuri, J-M. & Nissinen, A., 2009, Helsinki. 54 p. (VATT Research Reports; No. 143:1).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Case studies on environment-friendly energy innovations and factors infuencing them

Hongisto, M., Loikkanen, T., Kuisma, J. & Järvinen, P., 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 125 p. (VTT Chemical Technology. IEE Reports; No. 16/2001).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Energia Suomessa: Tekniikka, talous ja ympäristövaikutukset. 3. täysin uudistettu painos

Kara, M., Helynen, S., Mattila, L., Viinikainen, S., Ohlström, M., Lahnalammi-Vesivalo, M., Hongisto, M., Ruska, M., Savolainen, I., Syri, S., Vuori, S., Hämäläinen, J., Kurkela, E., Kytö, M., Laurikko, J., Mäkinen, T., Peltola, E., Rosenberg, R., Sipilä, K., Vanttola, T. & 1 others, Lehtilä, A., 2004, 3. täysin uud. ed. VTT Technical Research Centre of Finland. 396 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

EU:n uusiutuvien energialähteiden edistämisdirektiivin kestävyyskriteeristö: Näkemyksiä määritelmistä ja kestävyyden todentamisesta

Translated title of the contribution: Sustainability criteria of the EU's renewable energy directive: Viewpoints of the definitions and the sustainability monitoringSoimakallio, S., Hongisto, M., Koponen, K., Sokka, L., Manninen, K., Antikainen, R., Pasanen, K., Sinkko, T. & Thun, R., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 138 p. (VTT Working Papers; No. 150).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

ExternE National Implementation Finland: EUR 18278

Pingoud, K., Mälkki, H., Wihersaari, M., Hongisto, M., Siitonen, S., Lehtilä, A., Johansson, M., Pirilä, P. & Otterström, T., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 247 p. (VTT Publications; No. 381).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Kestävän kehityksen ja innovaatiotoiminnan integraatio

Loikkanen, T. & Hongisto, M., 2000, VTT Technical Research Centre of Finland. 138 p. (VTT Chemical Technology. IEE Reports; No. 05/2000).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Kioto-sopimus ja yritykset: Esitutkimus strategioista

Hernesniemi, H., Hongisto, M., Linnanen, L., Loikkanen, T. & Luoma, P., 1999, Helsinki. 68 p. (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Keskusteluaiheita, Vol. 685).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Kuluttajien näkemyksiä kotitalouden ilmastovaikutusten seuranta- ja palautejärjestelmästä: Climate Bonus -hankeraportti (WP5)

Hyvönen, K., Saastamoinen, M., Timonen, P., Kallio, A., Hongisto, M., Melin, M., Södergård, C. & Perrels, A., 2009, Helsinki. 67 p. (VATT-tutkimuksia; No. 143:4).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Päästökaupan merkitys energiasektorille ja terästeollisuudelle Suomessa

Translated title of the contribution: The impact of the emissions trading on energy sector and steel industry in FinlandKoljonen, T., Kekkonen, V., Antti, L., Hongisto, M. & Savolainen, I., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2259).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Päästökaupan todentajaohjeen kehittämishanke - vuoden 2005 todennusten analyysi ja suositukset

Hongisto, M., 2007, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (VTT Research Report; No. VTT-R-00502-07).

Research output: Book/ReportReport

Todentajaohje: Version 2.0 luonnos energiamarkkinavirastolle, joka vastaa julkaisusta ja sen ylläpidosta 4.6.2009 jälkeen.

Translated title of the contribution: National Verification Guidelines: EU-ETS, version 2.0 for Kioto periodHongisto, M., Torniainen, J., Ilme, J., Hansson, M. & Oikarinen, S., 2009, 67 p. (Energiamarkkinaviraston dokumentti; No. 244/330/2009).

Research output: Book/ReportReport

Towards certified carbon footprints of products: A road map for data production; climate bonus project report (WP3)

Usva, K., Hongisto, M., Saarinen, M., Nissinen, A., Katajajuuri, J-M., Perrels, A., Nurmi, P., Kurppa, S. & Koskela, S., 2009, Helsinki. 37 p. (VATT Research Reports; No. 143:2).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Vihreän energian kriteerit ja elinkaariarviointi energiatuotteiden ympäristökilpailukyvyn arvioinnissa

Translated title of the contribution: Green energy criteria and life cycle assessment in assessing environmental competitiveness of energy productsMälkki, H., Hongisto, M., Turkulainen, T., Kuisma, J. & Loikkanen, T., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 141 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1974).

Research output: Book/ReportReport

Open Access