Tarja Häkkinen

1985 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1985 2019

Filter
Report
2018

Rakennusten khk-päästöjen ohjauksen vaikutusten arviointi

Häkkinen, T. & Vares, S., 2018, VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (VTT Technology; No. 324).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Puurakentaminen Euroopassa LeanWOOD

Translated title of the contribution: Building with timber in Europe: LeanWOODNykänen, E., Häkkinen, T., Kiviniemi, M., Lahdenperä, P., Pulakka, S., Ruuska, A., Saari, M., Vares, S., Cronhjort, Y., Heikkinen, P., Tulamo, T. & Tidwell, P., 2017, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 128 p. (VTT Technology; No. 297).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
planning

Rakentamisen hiilivarasto

Vares, S., Häkkinen, T. & Vainio, T., 2017, VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Asiakasraportti; No. VTT-CR-04958-17).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Tietomallipohjainen ympäristövaikutuslaskenta

Vares, S., Häkkinen, T. & Sulankivi, K., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (VTT Tutkimusraportti, Vol. VTT-R-04182-14).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Elvyttävän korjausrakentamisen toimintatavat: Loppuraportti

Translated title of the contribution: Ways of recovering renovationPulakka, S., Häkkinen, T., Mäkeläinen, T., Rekola, M., Anttila, M., Mäkelä, E., Rissanen, R., Niittyniemi, M., Riikonen, J., Selänne, S. & Mero, M., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (VTT Technology; No. 151).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Renovation

Kestävän rakentamisen ohjaus julkisissa rakennushankkeissa

Rekola, M., Häkkinen, T., Ala-Juusela, M., Pulakka, S., Mäkeläinen, T., Haapio, A. & Ruuska, A., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 102 p. (VTT Technology; No. 179).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset: Selvitys rakennusmateriaalien vaikutuksesta rakentamisen kasvihuonekaasupäästöihin, tiivistelmäraportti

Ruuska, A., Häkkinen, T., Vares, S., Korhonen, M-R. & Myllymaa, T., 2013, Ministry of the Environment. 39 p. (Ympäristöministeriön raportteja; No. 8/2013).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Elinkaarimenetelmät yrityksen päätöksenteon tukena: FINLCA-hankkeen loppuraportti

Grönroos, J., Korhonen, M-R., Koskela, S., Manninen, K., Mattila, T., Schultz, E., Tuominen, M., Gustafsson, M., Baumgartner, R., Korhonen, J., Tsvetkova, A., Helin, T., Häkkinen, T., Ovaskainen, M., Pingoud, K., Soimakallio, S., Sokka, L., Tonteri, H., Vares, S., Wessman, H. & 7 others, Angerman, M., Heino, J., Dahl, O., Husgafvel, R., Antikainen, R. (ed.), Seppälä, J. (ed.) & Suopajärvi, H., 2012, Helsinki. (Suomen ympäristö; No. 10/2012).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Methods and concepts for sustainable renovation of buildings

Häkkinen, T., Ruuska, A., Vares, S., Pulakka, S., Kouhia, I. & Holopainen, R., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 325 p. (VTT Technology; No. 26).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
energy use
carbon footprint
economic impact
greenhouse gas
method

Potential impact of wood building on GHG emissions

Ruuska, A. & Häkkinen, T., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 101 p. (VTT Research Report).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sustainability and performance assessment and benchmarking of buildings: Final report

Häkkinen, T. (ed.), 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 466 p. (VTT Technology; No. 72).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
benchmarking
performance assessment
sustainability
project
assessment method
Open Access
grant
research project
climate change

Sustainable refurbishment of exterior walls and building facades: Final report, Part C - Specific refurbishment concepts

Peuhkuri, R., Vares, S., Pulakka, S., Häkkinen, T., Kettunen, A-V., Honkanen, M-L., Vierinen, A-M., Vou, S. W., Bordachev, A., Malila, M., Järvan, A., Svensson, A., Gupta, A., Tweed, C., Gandhi, K., Voelcker, F., Hontoria, E., Hontoria, L., Benitez, N., Epelde, A. & 1 others, Skippervik, R., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 206 p. (VTT Technology; No. 35).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
assessment criteria
grant
research project
climate change
sustainability

Sustainable refurbishment of exterior walls and building facades: Final report, Part B - General refurbishment concepts

Vares, S., Pulakka, S., Toratti, T., Ludovic, F., Hradil, P., Vesikari, E., Laitinen, A., Ruuska, A., Häkkinen, T., Tolman, A., Holøs, S., Svensson, A., Plesser, T. S. W., King, C., Uriarte, A., Garay, R., Rodriguez, F., Tweed, C. & Gandhi, K., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 281 p. (VTT Technology; No. 33).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
grant
research project
climate change
2011

Kestävän rakentamisen prosessit

Häkkinen, T. (ed.), 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 111 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2572).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kestävän rakentamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen: Espoo Suurpellon päiväkodin arvio

Vares, S., Häkkinen, T. & Shemeikka, J., 2011, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 93 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2573).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Lappeenranta Tax Office: CREDIT Case FI03

Hietanen, P., Tuomainen, T., Huovila, P., Häkkinen, T., Pulakka, S. & Porkka, J., 2010, Hørsholm. 33 p. (SBi; No. 2010:30).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2007

ICT for whole life optimisation of residential buildings

Häkkinen, T., Vares, S., Huovila, P., Vesikari, E., Porkka, J., Nilsson, L-O., Togerö, Å., Jonsson, C., Suber, K., Andersson, R., Larsson, R. & Nuorkivi, I., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 212 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2401).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Information management
Life cycle
Product development
Service life
Costs
Open Access
sustainable development
monitoring
urban transport
urban design
trend

VTT Digitalo: Tavoitteena kestävä rakennus ja moderni työympäristö

Häkkinen, T., Nuutinen, M., Pulakka, S., Porkka, J., Vares, S., Laitinen, A., Vesikari, E. & Pajari, M., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 108 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2366).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2006

Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen ympäristö- ja elinkaarinäkökohtien arviointi

Häkkinen, T. & Wirtanen, L., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2342).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
life cycle assessment

Rakennetun ympäristön kestävän kehityksen kriteerit ja indikaattorit

Translated title of the contribution: Sustainable development criteria and indicators for urban designHäkkinen, T., Rauhala, K. & Huovila, P., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 128 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2325).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
urban design
sustainable development
indicator
monitoring

Väylärakentamisen ympäristövaikutukset ja ekoindikaattorit: Ehdotus arviointijärjestelmäksi

Translated title of the contribution: Environmental Values and Ecoindicators of the Infra ConstructionKorkiala-Tanttu, L., Tenhunen, J., Eskola, P., Häkkinen, T., Hiltunen, M-R. & Tuominen, A., 2006, Helsinki. 112 p. (Tiehallinnon selvityksiä, Vol. 22).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Tuotteiden käyttöikäinformaatio ja sen käyttö rakennushankkeessa

Translated title of the contribution: Service life information of building productsHäkkinen, T., Vares, S. & Siltanen, P., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 95 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2231).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Information Services
Valsartan
2001

Rakennusten elinkaaritekniikka: Tuoteinformaatio käyttöikätuen tueksi

Translated title of the contribution: Service life planning: Product specific service informationHäkkinen, T., Vares, S., Vesikari, E. & Karhu, V., 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer, Vol. 848).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
information services
durability
planning
1999
2 Citations (Scopus)

Pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan ympäristövaikutukset käyttöiän aikana

Translated title of the contribution: Environmental impact of painted exterior wooden claddingHäkkinen, T., Ahola, P., Vanhatalo, L. & Merra, A., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 120 p. (VTT Julkaisuja - Publikationer, Vol. 834).

Research output: Book/ReportReportProfessional

1998

Talotekniikan laitteiden ja järjestelmien ympäristövaikutukset, arviointiperusteet ja ympäristöselosteet. Loppuraportti

Häkkinen, T., Tattari, K., Klobut, K., Laine, J. & Aho, I., 1998, Helsinki: Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy - TAKE. 105 p. (Serie KLU F Report: Klusterirakenteiden vahvistaminen, elinkaaritoiminta; No. 11).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Talotekniikan laitteiden ja järjestelmien ympäristövaikutukset, arviointiperusteet ja ympäristöselosteet. Väliraportti

Häkkinen, T., Tattari, K., Klobut, K., Laine, J. & Aho, I., 1998, Helsinki: Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy - TAKE. 59 p. (Serie KLU F / Report 5 / Klustereiden vahvistaminen, elinkaaritoiminta; No. 5).

Research output: Book/ReportReportProfessional

1997

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet

Häkkinen, T., Vares, S., Vesikari, E., Saarela, K. & Tattari, K., 1997, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 149 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1836).

Research output: Book/ReportReportProfessional

1996
5 Citations (Scopus)

Environmental adaption of concrete: Environmental impact of concrete and asphalt pavements

Häkkinen, T. & Mäkelä, K., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 95 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1752).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Concrete pavements
Asphalt pavements
Pavements
Environmental impact
Asphalt
1994

Environmental impact of building materials

Häkkinen, T., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1590).

Research output: Book/ReportReportProfessional

environmental impact
life cycle
timber
product
environmental effect

Rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointi

Häkkinen, T. & Kronlöf, A., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 87 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1591).

Research output: Book/ReportReportProfessional

1993

Fibre-reinforced high-strength concrete

Vares, S. & Häkkinen, T., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 104 p. (VTT Publications; No. 160).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Concretes
Fibers
Steel fibers
Composite materials
Toughness

Nuoren betonin ominaisuudet: Kirjallisuusselvitys

Häkkinen, T., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 71 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1476).

Research output: Book/ReportReportProfessional

pasta
Olla
1991

Influence of cementing materials on the permeability of concrete

Häkkinen, T., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 126 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia; No. 750).

Research output: Book/ReportReportProfessional

1990

Savukaasujen rikinpoiston lopputuotteiden käyttö sideaineena ja betonin aineosana

Häkkinen, T., 1990, Espoo. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia; No. 680).

Research output: Book/ReportReportProfessional

pasta
desulfurization
1987

Hiilivoimaloiden rikinpoistojätteet: Esitutkimus

Ranta, J., Wahlström, M., Ruohomäki, J., Häkkinen, T. & Lindroos, P., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 146 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 741).

Research output: Book/ReportReportProfessional

1 Citation (Scopus)

Microstructural and permeability properties of alkali-activated slag concrete

Häkkinen, T., Pyy, H. & Koskinen, P., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia; No. 486).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Slags
Concretes
Alkali metal compounds
Cracks
Carbonation
1986

Properties of alkali-activated slag concrete

Häkkinen, T., 1986, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 540).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Slags
Concretes
Cements
Portland cement
Alkali metal compounds
1985

Lisäaineiden käyttö betonissa

Häkkinen, T., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 418).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Sivutuotteiden vaikutus betonin säilyvyyteen

Häkkinen, T. & Leivo, M., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 122 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 508).

Research output: Book/ReportReportProfessional

durability
byproducts