Tiina Koljonen

1993 …2019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 1993 2019

Filter
Report
2019

Building consensus for a citizen-driven Energy Union: Understanding energy choice dynamics and their impact on energy governance in the EU

Pons-Seres de Brauwer, C., Cohen, J., Reichl, J., Kollmann, A., Azarova, V., Carrus, G., Chokrai, P., Fritsche, I., Klöckner, C., Masson, T., Panno, A., Tiberio, L., Vesely, S., Udall, A. M., Lettmayer, G., Frieden, D., Könighofer, K., Schwarzinger, S., Jimenez, I., Polo, L. & 10 others, Velte, D., Dimitrova, E., Tasheva-Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I., Similä, L., Correia, S., Koljonen, T., Biresselioglu, M. E. & Demir, M. H., 31 Aug 2019, European Commission EC. 68 p. (ECHOES Report; No. ECHOES-D7.1).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Macros
Decision making
Open Access

Kestävän kehityksen innovaatiot: Katsaus YK:n Agenda 2030 kehitystavoitteisiin ja vastaaviin suomalaisiin innovaatioihin

Naumanen, M., Heimonen, R., Koljonen, T., Lamminkoski, H., Maidell, M., Ojala, E., Sajeva, M., Salminen, V., Toivanen, M., Valonen, M. & Wessberg, N., 2019, 190 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; No. 2019:62).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Innovation
Sustainable development
Agenda
United Nations
Ecosystem

Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys

Translated title of the contribution: Long-term development of total emissionsKoljonen, T., Soimakallio, S., Lehtilä, A., Similä, L., Honkatukia, J., Hildén, M., Rehunen, A., Saikku, L., Salo, M., Savolahti, M., Tuominen, P. & Vainio, T., 28 Feb 2019, Prime Minister's Office Finland. 162 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; No. 24/2019).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
carbon sink
welfare economics
electrification
technological development
carbon

Policy-ready recommendations

Klöckner, C. A., Cohen, J., Reichl, J., Kollmann, A., Azarova, V., Carrus, G., Chokrai, P., Fritsche, I., Masson, T., Panno, A., Tiberio, L., Vesely, S., Udall, A. M., Lettmayer, G., Frieden, D., Könighofer, K., Jimenez, I., Polo, L., Velte, D., Dimitrova, E. & 9 others, Tasheva-Petrova, M., Burov, A., Mutafchiiska, I., Similä, L., Correia, S., Koljonen, T., Biresselioglu, M. E., Demir, M. H. & Tzanev, D., 31 Oct 2019, European Commission EC. 41 p. (ECHOES Report; No. ECHOES–D7.3).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
scientific discipline
energy policy
consumption behavior
energy
regulation
2018

Bioenergy from Finnish forests: Sustainable, efficient, modern use of wood

Alakangas, E., Lindroos, T. J., Koljonen, T. & Skeer, J., 2018, 36 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Wood
Cogeneration plants
District heating
Biomass
Hot Temperature
Open Access
food industry
agriculture
carbon
chemical industry
bioenergy
User interfaces
Flexible structures
Open Access
mink
2017
Open Access
climate change
climate
climate change mitigation
economic activity
greenhouse gas

Final Neo-Carbon Energy Countdown: Ready for Renewables

Heinonen, S., Honkapuro, S., Karjalainen, J., Koljonen, T., Ruotsalainen, J. & Similä, L., 2017, University of Turku. 40 p. (FFRC eBOOK; No. 11/2017).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
energy
scenario
citizen
discourse
market
Social sciences
Industry
Economics
Carbon

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vaikutusarviot

Translated title of the contribution: Impact assessments of the Medium-term Climate Change Policy Plan Koljonen, T., Soimakallio, S., Ollikainen, M., Lanki, T., Asikainen, A., Ekholm, T., Hildén, M., Honkatukia, J., Lehtilä, A., Saarinen, M., Seppälä, J., Similä, L. & Tiittanen, P., 6 Jul 2017, Prime Minister's Office Finland. 81 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; No. 57/2017).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Anadelphia
mink
climate change
2016

Potential deployment of CCS in Finland under low carbon scenarios

Lehtilä, A. & Koljonen, T., 2016, VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-04268-16).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Carbon capture
Carbon
Heat generation
Biofuels
Fossil fuels
2015

EU:n 2030 ilmasto-ja energiakehys: arvio LULUCF-sektorin sisällyttämisen mahdollisuuksista ja ristiriidoista Suomelle

Ekholm, T., Honkatukia, J., Koljonen, T., Laturi, J., Lintunen, J., Pohjola, J. & Uusivuori, J., 2015, 43 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Vol. 6/2015).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Sustainability of forest energy in Northern Europe

Koponen, K., Sokka, L., Salminen, O., Sievänen, R., Pingoud, K., Ilvesniemi, H., Routa, J., Ikonen, T., Koljonen, T., Alakangas, E., Asikainen, A. & Sipilä, K., 2015, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 100 p. (VTT Technology; No. 237).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
sustainability
energy
forest resource
bioenergy
Europe
2014

A fast and flexible stochastic dynamic programming model of the electricity market: VTT-EMM - structure and use

Tamminen, E., Kekkonen, V., Koreneff, G. & Koljonen, T., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 109 p. (VTT Technology; No. 203).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Dynamic programming
Agglomeration
Electricity
Wind power
Power markets

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa: Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta

Translated title of the contribution: The development of energy in Finland: Assessments of the past and the futureKoreneff, G., Grandell, L., Lehtilä, A., Koljonen, T. & Nylund, N-O., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 91 p. (VTT Technology; No. 180).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Finland

Low Carbon Finland 2050 -platform: Yhteistoimintamallin kuvaus

Similä, L., Wessberg, N., Dufva, M. & Koljonen, T., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 136 p. (VTT Technology; No. 166).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Low Carbon Finland 2050 -platform: Energiajärjestelmien kehityspolut kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

Translated title of the contribution: Low Carbon Finland 2050 -platform: Energy system pathways towards a low carbon societyLehtilä, A., Koljonen, T., Airaksinen, M., Tuominen, P., Järvi, T., Laurikko, J., Similä, L. & Grandell, L., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (VTT Technology; No. 165).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Finland
Carbon
Mink

Low Carbon Finland 2050 -platform: vähähiilipolkujen kiintopisteet ja virstanpylväät: Yhteenveto hankkeen tuloksista ja johtopäätöksistä

Koljonen, T., Similä, L., Lehtilä, A., Grandell, L., Airaksinen, M., Tuominen, P., Järvi, T., Laurikko, J., Sipilä, K., Helynen, S., Honkatukia, J., Kallio, M., Salminen, O., Kivinen, M., Vuori, S., Kihlman, S. & Lauri, L., 2014, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 111 p. (VTT Technology; No. 167).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
2013

Arvioita liuskekaasun kehitysnäkymistä ja vaikutuksista Euroopassa

Forsström, J. & Koljonen, T., 2013, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (VTT Technology; No. 104).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Open Access
2012

Fossiiliset polttoainevarat ja -markkinat

Ruska, M., Koljonen, T. & Koreneff, G., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 113 p. (VTT Technology; No. 28).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa

Kohl, J., Loikkanen, T., Hernesniemi, H., Simons, M., Koljonen, T., Nikulainen, T., Valovirta, V., Talja, H. & Similä, L., 2012, Ministry of Economic Affairs and Employment. 215 p. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; No. 24, Vol. 2012).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Suomalainen tulevaisuuden energialiiketoiminta - skenaariot ja strategiat: SALKKU-hankkeen yhteenvetoraportti

Koljonen, T., Koreneff, G., Similä, L., Forsström, J., Ekholm, T., Lehtilä, A., Ruska, M., Pahkala, K., Hakala, K., Lötjönen, T., Niemeläinen, O., Rintamäki, H. & Aro-Heinilä, E., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 115 p. (VTT Technology; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
research projects
energy
exercise
2011
Open Access
Carbon capture
Carbon dioxide
Gas emissions
Greenhouse gases
2010

EU Energy Markets in Gas and Electricity - State of Play of Implementation and Transposition

Altmann, M., Schmidt, P., Brenninkmeijer, A., van den Kerckhove, O., Koljonen, T., Ruska, M., Koreneff, G., Egenhofer, C., Behrens, A., Rönnholm, A., Olmos, L. & Barguin, J., 2010, European Parliament. 94 p. (EU Publications; No. IP/A/ITRE/ST/2009-14).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
electricity
EU
energy
market
natural gas
4 Citations (Scopus)

Potential for carbon capture and storage (CCS) in the Nordic region

Teir, S., Hetland, J., Lindeberg, E., Torvanger, A., Buhr, K., Koljonen, T., Gode, J., Onarheim, K., Tjernshaugen, A., Arasto, A., Liljeberg, M., Lehtilä, A., Kujanpää, L. & Nieminen, M., 1 Dec 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 188 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2556).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Carbon capture
2009

Energiaresurssit ja -markkinat

Translated title of the contribution: Energy resources and marketsKoljonen, T., Ruska, M., Flyktman, M., Forström, J., Kiviluoma, J., Kirkinen, J., Lehtilä, A. & Pahkala, K., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 117 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2489).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
5 Citations (Scopus)

Future development trends in electricity demand

Koreneff, G., Ruska, M., Kiviluoma, J., Shemeikka, J., Lemström, B., Alanen, R. & Koljonen, T., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2470).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Electricity
Pumps
Electric vehicles
Electric heating
Industry

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS)

Teir, S., Tsupari, E., Koljonen, T., Pikkarainen, T., Kujanpää, L., Arasto, A., Tourunen, A., Kärki, J., Nieminen, M. & Aatos, S., 2009, VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2503).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Nordic Energy Research within the Framework of Energy System: Task 2 Working Paper of the GoReNEST project

Loikkanen, T., Eerola, A., Koljonen, T., Have, R. V. D. & Wessberg, N., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (VTT Working Papers; No. 135).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Innovation

Suomalaisen energiateollisuuden kilpailukyky ilmastopolitiikan muuttuessa

Koljonen, T., Forsström, J., Kekkonen, V., Koreneff, G., Ruska, M., Similä, L., Pahkala, K., Solanko, L. & Korhonen, I., 2009, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 90 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2487).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
energy industry
climate
2008
2 Citations (Scopus)

Suomalaisen energiateknologian globaali kysyntä ilmastopolitiikan muuttuessa

Koljonen, T., Lehtilä, A., Savolainen, I., Flyktman, M., Peltola, E., Pohjola, J., Haavio, M., Liski, M., Haaparanta, P., Ahonen, H-M., Laine, A. & Estlander, A., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2448).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
environmental policy
climate
demand
energy technology
2004

Päästökaupan merkitys energiasektorille ja terästeollisuudelle Suomessa

Translated title of the contribution: The impact of the emissions trading on energy sector and steel industry in FinlandKoljonen, T., Kekkonen, V., Antti, L., Hongisto, M. & Savolainen, I., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2259).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
environmental markets
steel
Finland
industry
energy
2003

Energian varastoinnin nykytila

Translated title of the contribution: Current trends in energy storage technologyAlanen, R., Koljonen, T., Hukari, S. & Saari, P., 2003, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 237 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2199).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
storage technology
energy
2001

Arvio sähkömarkkinoiden toimivuudesta: Taustaraportti

Kärkkäinen, S., Hirvonen, R., Koljonen, T., Koreneff, G., Ranne, A. & Tamminen, E., 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 97 p. (VTT Energian Raportteja; No. 11/2001).

Research output: Book/ReportReport

2000

Modular district heating system MODiS

Sipilä, K., Ranne, A. & Koljonen, T., 2000, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 164 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2071).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
District heating
Boilers
Pipelines
Planning
Corrosion rate
1999

Feasibility studies on selected bioenergy concepts producing electricity, heat, and liquid fuel. IEA Bioenergy: Techno-economic analysis activity

Solantausta, Y., Koljonen, T., Podesser, E., Beckman, D. & Overend, R., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1961).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Economic analysis
Liquid fuels
Gasification
District heating
Electricity

IGCC Power Plant integrated to a Finnish pulp and paper mill: IEA Bioenergy: Techno-economic analysis activity

Koljonen, T., Solantausta, Y., Salo, K. & Horvath, A., 1999, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1954).

Research output: Book/ReportReport

Combined cycle power plants
Paper and pulp mills
Economic analysis
Gasification
Biomass
1998
2 Citations (Scopus)

Uudemman absorptiojäähdytystekniikan soveltaminen kaukojäähdytyksessä

Translated title of the contribution: Modern absorption technology for district coolingKoljonen, T. & Sipilä, K., 1998, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1926).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Technology
1994

Selective non-catalytic oxidation of ammonium in gasification gas

Leppälahti, J., Koljonen, T., Kilpinen, P. & Hupa, M., 1994, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (VTT Publications; No. 198).

Research output: Book/ReportReport

Gasification
Oxidation
Gases
Decomposition
Electric ovens