Alueellisen Liikkumisen Palveluiden Integroitu Operointi

Project: Other

Project Details

Description

Sitran johdolla toteuttiin kokeiluja, joissa testattiin uusia tapoja järjestää alueellisia liikkumisen palveluita. Etelä-Savossa, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla kokeiltiin kutsuohjautuvaa liikennettä sekä selvitettiin, miten yritysvetoinen digitaalinen palvelualusta voi auttaa yhdistämään yhteiskunnan tukemia kuljetuksia ja palvelemaan yksityishenkilöiden liikkumistarpeita. Hankkeessa toteutettiin vaikutusarviointeja sekä tunnistettiin hyviä käytänteitä kokeiluihin perustuen ja suosituksia liikkumispalveluiden hankintoihin.
AcronymALPIO
StatusFinished
Effective start/end date1/05/1830/11/19

Keywords

  • liikkumispalvelu, maaseutu, MaaS

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.