Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen

Project: Other

Project Details

Description

Tutkimuksessa kehitettiin ja ohjeistettiin sellaisia asbestipurkutyön turvallisuuden mittaus- ja valvontakäytäntöjä, joiden avulla työntekijöiden ja muiden ihmisten asbestialtistuminen voidaan ennaltaehkäistä. Hankkeessa kehitetyillä ja testatuilla mittausmenetelmillä voidaan todentaa osastoinnin, ilmankäsittelylaitteiden ja hengityksensuojainten toimivuus. Turvallisessa asbestipurkutyössä yksikään riskinhallintamenetelmä ei saa pettää ja niiden tehokkuutta tulee seurata mittauksin. Tutkimuksen tulosten pohjalta laadittiin malliratkaisut altistumisen ehkäisemiseksi. Tuloksia voidaan soveltaa myös kaikessa muussa korjausrakentamisessa, jossa ilmaan vapautuu terveydelle haitallisia tai vaarallisia altisteita.

Key findings

Hankkeessa kehitettiin nopeita, luotettavia ja tarkkoja mitttausmenetelmiä asbestityössä käytettävien laitteiden toimintakunnon todentamiseksi
AcronymAsbTest
StatusFinished
Effective start/end date1/09/1731/05/19

Keywords

  • asbesti
  • ilmanvaihto
  • alipaineistuslaite
  • suodatus
  • suojaus
  • testaus
  • ilmavirran mittaus
  • ilmanvaihdon tehokkuus