Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen

  Project: Other

  Project Details

  Description

  Tutkimuksessa kehitettiin ja ohjeistettiin sellaisia asbestipurkutyön turvallisuuden mittaus- ja valvontakäytäntöjä, joiden avulla työntekijöiden ja muiden ihmisten asbestialtistuminen voidaan ennaltaehkäistä. Hankkeessa kehitetyillä ja testatuilla mittausmenetelmillä voidaan todentaa osastoinnin, ilmankäsittelylaitteiden ja hengityksensuojainten toimivuus. Turvallisessa asbestipurkutyössä yksikään riskinhallintamenetelmä ei saa pettää ja niiden tehokkuutta tulee seurata mittauksin. Tutkimuksen tulosten pohjalta laadittiin malliratkaisut altistumisen ehkäisemiseksi. Tuloksia voidaan soveltaa myös kaikessa muussa korjausrakentamisessa, jossa ilmaan vapautuu terveydelle haitallisia tai vaarallisia altisteita.

  Key findings

  Hankkeessa kehitettiin nopeita, luotettavia ja tarkkoja mitttausmenetelmiä asbestityössä käytettävien laitteiden toimintakunnon todentamiseksi
  AcronymAsbTest
  StatusFinished
  Effective start/end date1/09/1731/05/19

  Keywords

  • asbesti
  • ilmanvaihto
  • alipaineistuslaite
  • suodatus
  • suojaus
  • testaus
  • ilmavirran mittaus
  • ilmanvaihdon tehokkuus