Body Area Emulator - Ihmisen mittaamiseen ja mittaustekniikoiden kehittämiseen liittyvä infrastruktuuri

Project: EU project

Project Details

Description

Body Area Emulator (BAE) on VTT:n ja Oulun yliopiston toteuttama investointi- ja tutkimushanke, joka saa tukea Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Rahoittavana viranomaisena on Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Tässä hankkeessa kehitetään ihmisen mittaamiseen ja mittaustekniikoiden kehittämiseen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria Oulun alueella. VTT ja Oulun yliopisto hankkivat ihmiskehon osia jäljitteleviä fantomeita sekä niihin liittyviä manipulaattoreita, joista rakennetaan dynaaminen fantomikokonaisuus jäljittelemään ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa. Vaihtoehtoisesti kehitetään myös fantomien valmistusmenetelmiä niihin sovelluksiin, joissa ei ole kaupallisia ratkaisuja tarjolla.

Body Area Emulator - hankkeen tarkoituksena on:
- Aikaansaada vakioitu mittaus-, testaus- ja kehitysympäristö Oulun seudulle, jossa jäljitellään ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, ympäristöolosuhteiden muutoksia sekä liikehäiriöitä.
- Vahvistaa oululaista hyvinvointitekniikan ja lääketieteen tekniikan tutkimusta laajentamalla käytettävissä olevaa infrastruktuuritarjontaa.
- Tukea Pohjois-Pohjanmaan terveysteknologian alan yritysten kasvua.
- Mahdollistaa yrityksille t&k-vaiheessa uuden ympäristön käytön teknologian testaamiseen ja kehittämiseen sekä nopeuttamaan markkinoille pääsyä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja hankkia mittausympäristö käsittäen
- ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa jäljittelevät, liikuteltavat mittaustorsot, joissa generoidaan sähköinen ja termodynaaminen biosignaaliympäristö, ja
- häiriösimulaatioympäristön, jossa generoidaan ulkoisia liike- ja sähköisiä häiriöitä.

Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää avoimesti tutkimusosapuolet että hyvinvointitekniikan ja sairaalaympäristöön liittyvät kehittäjä-/soveltajayritykset.
AcronymEAKR-BAE
StatusFinished
Effective start/end date1/03/1931/12/21

Collaborative partners

Funding

  • Euroopan Unioni - Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan Unioni - Vipuvoimaa EU:lta

Funding category

  • EU-ERDF/EAKR