Digitaaliset varaosat

Project: Business Finland project

Project Details

Description

Digitaaliset varaosat (DIVA) on konsepti, jossa varaosat ja niihin liittyvä tieto siirretään ja säilytetään digitaalisesti. Varaosan valmistus tapahtuu 3D-tulostamalla tarpeen mukaan, yleensä lähellä loppukäyttäjää. Hankkeessa tutkitaan digitaalisiin varaosiin liittyviä uusia toiminta- ja ansaintamalleja, teknologista potentiaalia nyt ja tulevaisuudessa sekä rakennetaan edellytykset toimivalle verkostolle. Digitaaliset varaosat on Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen strateginen hanke. Hankkeeseen osallistuu 13 erikokoista suomalaista yritystä. Hankkeen kansainväliset kumppanit ovat Politecnico di Milano ja Korea Institute of Industrial Technology.
AcronymDIVA
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.