Genomi-hanke – Genominmuokkaustekniikoiden tilanne ja tulevaisuus

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Tietoa uusien genominmuokkaustekniikoiden nykyisistä ja tulevista käyttötarpeista ja -tavoista tarvitaan muodostettaessa Suomen kantaa niiden sääntelyyn suhteessa EU-lainsäädäntöön. Tällaista tietoa ei Suomessa ole viranomaisten saatavilla. Tietoa uusien tekniikoiden nykyisistä ja tulevista käyttötarpeista ja -tavoista tarvitaan Suomen kannan muodostamiseksi mahdollisiin sääntelyä koskeviin muutosehdotuksiin. Tällä selvityksellä varmistetaan edellä esitelty tietotarve.

Hankkeen päätavoite oli selvittää genominmuokkaustekniikoiden nykyiset ja tulevat käyttötarpeet ja -tavat. Tätä tietoa viranomaiset voivat hyödyntää linjatessaan mahdollisia sääntelyn muutostarpeita. Samalla selvitettiin genominmuokkaustekniikoiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia näkökulmia. Hankkeessa selvitettiin genomiteknologioiden mahdollistamia liiketoimintamalleja sekä niihin liittyviä realistisia uhkia ja mahdollisuuksia.

Selvityksen avulla vastataan myös genominmuokkaustekniikoiden sääntelyn vaikutuksiin eri käyttäjäsektoreilla, jolloin kysymykseen tulevat taloudelliset vaikutukset, innovaatiot, tuonti, vienti, viranomaistehtävät ja -resurssit, kansalaisten, tuottajien ja muiden toimijoiden mielipiteet, vaikutukset pksektoriin, ruoantuotantoon, lääketieteellinen käyttö ja niin edelleen. Kasvinviljelyn osalta erityiskysymyksen muodostaa luomusektorin GMO-kielto.
Short titleGenomi-hanke
StatusFinished
Effective start/end date1/04/2031/05/21

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 1 - No Poverty
  • SDG 2 - Zero Hunger
  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 13 - Climate Action
  • SDG 15 - Life on Land

Keywords

  • Technology