Henkilöstön ja asiakkaiden brändikokemus uudistumisen voimavarana

Project: Business Finland project

Project Details

Description

Hankkeessa kehitettiin malleja, menetelmiä ja keinoja yrityksille ymmärtää dynaamista yrityskuvan rakentumista sekä uudistaa brändiään asiakas- ja henkilöstölähtöisesti yrityksen kilpailu- ja erottautumistekijänä.
Pääprojektikumppanit: Skanska, RTV Yhtymä, Workspace, Tapiolan Lämpö, Kiinteistötyönantajat, Isännöintiliitto, kuusi isännöintiyritystä sekä Tekes, Hanken ja Aalto ARTS sekä kuusi isännöintiyritystä.
AcronymBRAND NEW
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.