Hiilidioksidikovetuksen kaupallistaminen

  • Vehmas, Tapio (Manager)

Project: Business Finland project

Project Details

Description

VTT on kehittänyt menetelmän hyödyntää hiilidioksidia betonituotteiden valmistuksessa. Menetelmä sitoo hiilidioksidia betoniin kovettumisvaiheessa. Sitoutunut hiilidioksidi muuttaa reaktiotuotteiden koostumusta ja mahdollistaa entistä laajemman ja monipuolisemman vaihtoehtoisten sideaineiden käytön. Menetelmä alentaa tavanomaisen betoninvalmistuksen hiilidioksidipäästöjä. Menetelmä sitoo suoraan kaasumaista hiilidioksidia betoniin muodostamalla erilaisia karbonaatteja. Karbonaattien muodostumisen johdosta sementin annostusta betonissa voidaan vähentää. Sementti on betonin arvokkain ainesosa ja pääosin yksin vastuussa betonin suurista hiilidioksidipäästöistä. Voimakkaasti seostetuilla sementeillä, menetelmä mahdollistaa hiilineutraalin betonin valmistamisen ja yhdistettäessä sementtivapaaseen sideaineeseen, saavutetaan tuotannonaikainen negatiivinen hiilijalanjälki. Menetelmän tulokset on verifioitu laboratoriomittakaavassa. Suunnitellun projektin tavoitteena on kaupallistaa VTT:n kehittämä menetelmä ja hyödyntää hiilidioksidia betonituotevalmistuksessa. Projektissa toteutetaan menetelmän proof-of-concept teollisesti validissa mittakaavassa ja selvitetään kaupallistamisen eri vaihtoehtoja. Tavoitteena on luoda uskottava pohja tulevalle yritystoiminnalle, jossa materiaalien saatavuus, logistiikka, tuotannon arvoketju, markkinat, ansaintalogiikka ja konseptin monistettavuus on yksityiskohtaisesti selvitetty. Onnistuessaan projekti mahdollistaa hiilinegatiiviseen betonirakentamiseen soveltuvan teknologian kaupallistumisen. Projektilla on yhteiskunnalista merkittävyyttä koska betonirakentaminen aiheuttaa tällä hetkellä n. 6-8% maailman hiilidioksidipäästöistä ja osuuden on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa kaupungistumisen myötä. Teknologian avulla rakennettu ympäristö voi muuttua hiilidioksidin tuottajasta hiilidioksidin sitojaksi.
AcronymCarbonAide
StatusFinished
Effective start/end date1/06/2031/12/21

Keywords

  • concrete
  • carbon dioxide