Intelligent Customer-driven Solution for Orthopedic and Pediatric Surgery Care

  • Harjumaa, Marja (Manager)
  • Similä, Heidi (Participant)
  • Vuorinen, Anna-Leena (Participant)
  • Pikkarainen, Minna (Participant)
  • Muuraiskangas, Salla (Participant)
  • Laine, Janne (Participant)

Project: Business Finland project

Project Details

Description

Icory-hanke liittyy potilaskeskeisiin leikkaushoitopolkuihin kotoa sairaalaan ja takaisin kotiin ja erityisesti ortopediseen leikkaushoitopolkuun sekä lapsi- että aikuispotilaiden hoitotilanteissa. Icory-projektin tavoitteena on 1) kehittää älykäs ja yhtenäinen potilaskeskeinen ratkaisu, joka tukee potilasta päiväkirurgisen leikkaushoitopolun aikana, 2) tutkia kehitetyn ratkaisun vaikuttavuutta huomioiden potilaskokemuksen, hoitotulokset ja ratkaisusta saatavan lisäarvon, 3) kehittää ekosysteeminen liiketoimintamalli, joka mahdollistaa yritysten yhteistyön ja kansainvälistymisen ja 4) hyödyntää pelillisyyttä ja data-analyytiikkaa ratkaisun kehityksessä motivoimaan potilasta hoitopolun aikana ja varmistamaan ratkaisun soveltuvuus erilaisille kohderyhmille. Ratkaisun odotetaan parantavan hoitotiimin ja potilaan välistä kommunikaatiota sekä potilaskokemusta. Tutkimus tuo lisää tietoa pelon, ahdistuksen ja kivun kokemuksista lapsipotilailla, terveysdatan ja pelillisyyden hyödyntämisestä älykkäissä potilaskeskeisissä palveluissa sekä ekosysteemisistä liiketoimintamalleista.
AcronymICory
StatusFinished
Effective start/end date1/04/1830/09/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.