Julkiset hankinnat -kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Tutkimus kohdistuu seuraaviin kahteen kokonaisuuteen:
- Mikä on Suomen julkisten hankintojen vuotuinen euromääräinen volyymi ja miten se voitaisiin laskea niin, että se olisi toistettavissa vuosittain?
- Miten dataa voidaan parhaiten hyödyntää julkisissa hankinnoissa ja julkisiin hankintoihin liittyvässä päätöksenteossa?
AcronymVN TEAS
StatusFinished
Effective start/end date1/04/2021/06/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.