Liikkuminen palveluna –konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä

Project: Other

Project Details

Description

Hankkeessa selvitettiin maaseudun liikkumispalveluiden nykytilan SWOT-analyysi ja luotiin maaseudun liikkumisen visio sekä ehdotettiin toimenpiteitä maaseudun liikkumisratkaisujen kehittämiselle. Lisäksi kehitettiin liiketoimintamalleja maaseudun liikkumispalveluille ja annettiin suosituksia lainsäädännön ja sääntelyn osalta.

The project aimed to create a vision for rural Mobility-as-a-Service (MaaS); to understand the prerequisites to implement MaaS including technologies, business models and regulation; and to increase the awareness of MaaS in the rural areas of Finland.
Short titleMaaseutuMaaS
StatusFinished
Effective start/end date1/05/1630/06/17

Collaborative partners