Multimodaalisen Joukkoliikenteen Digitaalinen Infrastruktuuri

Project: Other

Project Details

Description

MJDI on VTT:n toteuttama ja sen yhdessä muiden keskeisten osapuolien kanssa rahoittama Shared Benefit –hanke, joka tuottaa selvityksen digitaalisen matkatietoinfrastruktuurin nykytilanteesta, tavoitetilasta, kehitystarpeista sekä tulevaisuuden organisoitumismalleista ja toimenpiteistä tavoitetilan saavuttamiseksi.

Matkatieto pitää sisällään joukkoliikenteen toimintaan liittyviä tietoja, kuten reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot sekä poikkeus- ja reaaliaikatiedot. Näitä tietoja täydentävät esimerkiksi esteettömyys-, hinta- ja palvelutasotiedot. Digitaalinen matkatietoinfrastruktuuri tarkoittaa puolestaan niitä digitaalisen tiedon järjestelmiä ja prosesseja, joilla matkatietoa tuotetaan, kerätään, prosessoidaan ja tarjotaan matkatietoon perustuvien palvelujen (kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden) käyttöön.

Selvityksen tuloksena syntyvä analyysi nykytilasta ja siihen liittyvistä haasteista sijoittuu tilanteeseen, jossa nykyinen Digitransit-pohjainen ratkaisu ja yhteistyö kaipaavat uudistumista. Lainsäädäntö, päästötavoitteet, liikkumispalveluiden palvelullistuminen ja visiot digitaalisen tiedon markkinoista ovat tärkeässä roolissa tavoitetilaa hahmoteltaessa. Ehdotetuissa toimenpiteissä ja toiminnan organisoinnissa selvitys tarkastelee erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joissa julkisen ja kaupallisen sektorin rooli vaihtelee. Teknisten ratkaisujen osalta tarkastellaan avoimen lähdekoodin eurooppalaista Transmodel-standardeja toteuttavaa ratkaisua, jota on kehitetty ja toteutettu Norjassa. Tavoitetilaan tähtäävistä toimenpiteistä luodaan lista, jota voidaan hyödyntää päätöksenteon ja konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun tukena.
AcronymMJDI
StatusFinished
Effective start/end date1/12/1931/08/20

Collaborative partners

Keywords

  • matkatieto
  • matkatietopalvelut
  • joukkoliikenne