Painettava älykkyys turvallisen ruokaketjun mahdollistajana

Project: EU project

Project Details

Description

Oulu on yksi painetun älykkyyden suurimmista osaamiskeskuksista. OY:n, OAMK:n ja VTT:n yhdistetty asiantuntemus materiaalitieteistä ja painoteknologioista, yhdessä Luken elintarviketurvallisuuden ja elinkaariarvioinnin asiantuntemuksen kanssa, tarjoavat monipuolisen kehitysympäristön uusien, itsenäisten turvallisuusjärjestelmien kehittämiselle elintarviketeollisuuteen. Kehitys- ja tutkimustoiminnan odotetaan tuottavan tieteellistä tietoa sekä kasvattavan uusia yrittäjyyden aloja elintarviketeollisuuden teknologioille.

Projektin tavoitteet:
1. Tunnistaa ruokateollisuuden tarpeet ja tuoda ruokasektorin yritykset soveltamaan PrintoCent klusterin yritysten teknologiaratkaisuja ja kehittää painettavaa älykkyyttä ruokaketjun turvallisuuden kannalta keskeisiin teknologiaratkaisuihin.
2. Luoda tutkimus- ja kehitysympäristöjä, jotka pystyvät tarjoamaan suunnittelua, valmistusta ja testausta ruokaturvallisuuden kannalta merkittäville teknologioille ja tuotteille.
3. Synnyttää uutta tieteellistä tietoa painettavan ja rakenteellisen elektroniikan ratkaisuista ja mahdollisuuksista ruokaketjun eri osissa sekä lisätä Pohjois-Pohjanmaan näkyvyyttä painettavan älykkyyden johtavana ekosysteeminä.

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Business Oulu, PrintoCent, Pilkington Finland, Aikolon, Greenercell, Flexibright ja yhteistyössä toimivat tutkimuslaitokset

---------------

One of the largest competence centers of printed intelligence exists in Oulu, Finland. Combined expertise of OY, OAMK, and VTT on the material sciences and printing technologies together with the Luke’s knowledge in food safety and life cycle assessment is a great advantage for the development of new autonomous safety monitoring systems for food production chain. Development and research activities are expected to produce scientific information and grow new areas of entrepreneurship in food industry technologies.

The objectives of the project:
1. Acknowledge the needs of the food industry and bring the industry to apply PrintoCent business cluster technology solution and generate development in the field of printed intelligence.
2. Create research and development environments capable of providing design, manufacturing, and testing for technologies and products relevant for food industry safety.
3. Generate scientific knowledge of printed and structural electronics in different parts of the food industry and increase the visibility of Finland as leading ecosystem of printed intelligence.

Financiers: European Regional Funding, Council of Oulu Region, Business Oulu, PrintoCent, Pilkington Finland, Aikolon, Greenercell, Flexibright, and collaborating research facilities
Short titlePrintoFood
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22

Collaborative partners

Funding

  • Euroopan Unioni - Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan Unioni - Vipuvoimaa EU:lta

Funding category

  • EU-ERDF/EAKR

Keywords

  • printed electronics
  • food safety
  • Printed intelligence