Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanke
  Liikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävät vähentämistavoitteet edellyttävät uusiutuvan energian osuuden tuntuvaa lisäämistä. Tämän johdosta on hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa asetettu tavoitteeksi saada liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä 250 000 sähköautoa ja 50 000 (bio)kaasuautoa. Autokannan uudistuessa verrattain hitaasti ja po. autojen tarjonnan ollessa vielä harvalukuista, tarvitaan tietoa siitä, millä keinoin mainitut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Päästöjen vähentämistavoitteesta tekee erityisen haasteellisen se tosiasia, että siinä tavoitellaan suurta muutosta erittäin monimutkaisessa ja runsaasti sisäisiä ristiriippuvuuksia sisältävässä järjestelmässä, mutta samalla muutos tapahtuu jopa yksittäisten kuluttajien tekemien päätösten kautta, ei millään lain muutoksella tai hallinnollisella määräyksellä. Julkinen valta voi toimia ainoastaan muutosagenttina ja pyrkiä erilaisin kannustimin ohjaamaan ja vauhdittamaan muutosta, ja pyrkiä myötävaikuttamaan päätöksentekoon eri tahoilla ja tasoilla. Tämän muutoksen tehostamiseksi tarvitaan tietoa markkinoiden kehityksestä sekä eri ohjauskeinojen ja kannustimien toimivuudesta Suomen olosuhteissa.
  AcronymGASELLI
  StatusFinished
  Effective start/end date1/02/1831/10/18

  Research Output

  Sähköautojen kotilataaminen: GASELLI-väliraportti 1

  Paakkinen, M., Pihlatie, M., Peltola, V. & Pylsy, P., 2018, VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-02416-18).

  Research output: Book/ReportReport

  Open Access
  File
  419 Downloads (Pure)

  Sähkö- ja kaasuautojen markkinanäkymät Suomessa: GASELLI -väliraportti 2

  Laurikko, J. & Paakkinen, M., 2018, VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (VTT Tutkimusraportti; No. VTT-R-05286-18).

  Research output: Book/ReportReport

  Open Access
  File
  396 Downloads (Pure)