Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanke
Liikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävät vähentämistavoitteet edellyttävät uusiutuvan energian osuuden tuntuvaa lisäämistä. Tämän johdosta on hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa asetettu tavoitteeksi saada liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä 250 000 sähköautoa ja 50 000 (bio)kaasuautoa. Autokannan uudistuessa verrattain hitaasti ja po. autojen tarjonnan ollessa vielä harvalukuista, tarvitaan tietoa siitä, millä keinoin mainitut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Päästöjen vähentämistavoitteesta tekee erityisen haasteellisen se tosiasia, että siinä tavoitellaan suurta muutosta erittäin monimutkaisessa ja runsaasti sisäisiä ristiriippuvuuksia sisältävässä järjestelmässä, mutta samalla muutos tapahtuu jopa yksittäisten kuluttajien tekemien päätösten kautta, ei millään lain muutoksella tai hallinnollisella määräyksellä. Julkinen valta voi toimia ainoastaan muutosagenttina ja pyrkiä erilaisin kannustimin ohjaamaan ja vauhdittamaan muutosta, ja pyrkiä myötävaikuttamaan päätöksentekoon eri tahoilla ja tasoilla. Tämän muutoksen tehostamiseksi tarvitaan tietoa markkinoiden kehityksestä sekä eri ohjauskeinojen ja kannustimien toimivuudesta Suomen olosuhteissa.
AcronymGASELLI
StatusFinished
Effective start/end date1/02/1831/10/18

Collaborative partners