Selvitys keskisuurten kasvuyritysten tilanteesta ja keskeisistä kehittämistavoitteista

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia keskisuuret yritykset ovat Suomessa suhteessa verrokkimaihin, ja mitkä asiat edistävät tai hidastavat keskisuurten yritysten kasvua yritysprofiilit huomioiden (mm. koko, omistuspohja, toimiala). Tutkimuksessa selvitetään verrokkimaiden (Alankomaat, Irlanti, Norja, Ruotsi, Saksa ja Tanska) politiikkatoimia keskisuurten yritysten kasvuedellytysten parantamiseksi. Tutkimuksen tulosten ja havaintojen pohjalta muodostetaan politiikkasuosituksia, joita voidaan hyödyntää keskisuurten yritysten strategian valmistelussa.
StatusFinished
Effective start/end date1/06/2231/08/22