Smart RDI environment for digital solutions in health and well-being

  • Immonen, Milla (Manager)

Project: EU project

Project Details

Description

The need for digital development has emphasized during the pandemic in health and wellbeing sector. Remote care, mobile and virtual services benefit from technological innovations and secondary use of health and wellbeing data. To achieve carbon neutral societies, investments towards innovations for health and weelbeing sector are needed. Novel expertise and support is crucial for enabling data sharing between companies and service providers, and further refinement and use of data. In addition, data ecosystem's basic functions, rules and agreement models are needed.

The aim of the Smart-RDI -project is to develop RDI -environment as part of OuluHealth ecosystem to advance fast development of digital services for health and wellbeing while following sustainable development principles. The project will prodcue completely novel expertise and abilities to the RDI environment for supporting fast wireless digital service creation. The actions in the project support digital transition of the companies, data-based business development, product and service testing and piloting, and innovation partnership.

Financed as part of the European Union's response to the covid-19 pandemic.

Funders: European regional development fund, Council of Oulu Region, Business Oulu and cooperating research centers.

---------

Äly-TKI: Digitaalisen kehityksen tarve on korostunut pandemian aikana terveys- ja hyvinvointialalla. Etähoito, mobiili- ja virtuaalipalvelut hyötyvät teknologisista innovaatioista sekä terveys- ja hyvinvointidatan toisiokäytöstä. Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi tarvitaan panostusta myös terveys- ja hyvinvointialan innovointiin. Uutta osaamista ja tukea tarvitaan palvelutuottajien ja yritysten väliseen datan jakamiseen, jatkojalostamiseen ja hyödyntämiseen, ja lisäksi yritysten hyödynnettäväksi tarvitaan dataekosysteemin alueellisia perustoimintoja, pelisääntöjä ja sopimusmalleja.

Hankkeen tavoitteena on kehittää OuluHealth-ekosysteemin TKI-ympäristöä edistämään hyvinvoinnin ja terveyden digiratkaisujen nopeaa kehittämistä ja käyttöönottoa kestävää kehitystä huomioimalla. Hanke luo täysin uutta osaamista ja valmiuksia TKI-ympäristöön langattomien digiratkaisujen käyttöönoton tukemiseksi ja nopeuttamiseksi. Hankkeen toimilla vahvistetaan yritysten digitalisaatiosiirtymää ja data-pohjaisen liiketoiminnan kehittämistä sekä tuetaan yritysten tuotteiden ja palvelujen testausta ja innovaatiokumppanuutta.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Business Oulu ja yhteistyössä toimivat tutkimuslaitokset.
AcronymSmart-RDI
StatusFinished
Effective start/end date1/06/2130/06/23

Collaborative partners

Funding

  • European Union - European Regional Development Fund (ERDF)
  • European Union - Leverage from the EU
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto - Council of Oulu Region

Funding category

  • EU-ERDF/EAKR