Smart Water Management

Project: Business Finland project

Project Details

Description

Vesilaitokset etsivät luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja verkostonhallinnan digitalisaatioon. Monia lupaavia teknologioita on tunnistettu, mutta niitä ei kuitenkaan ole täysimääräisesti hyödynnetty käytännössä. Ratkaisujen yleistymiseksi tarvitaan teknologiademonstraatioita ja liiketoimintatapausten arviointia. Tämä projekti antaa teknologiaratkaisujen tarjoajille mahdollisuuden osoittaa digitaalisten ratkaisujen tuottama kokonaisarvo vesilaitoksille. Toimijat voivat jatkossa muodostaa Nokian Operations Platform -operointialustan ympärille digitaalisen verkostonhallinnan ekosysteemin. Hankkeessa keskitytään erityisesti digitaalisen teknologian soveltamisen pullonkauloihin vesilaitoksissa, kuten kyberturvallisuus, eri osatoimittajien järjestelmien integrointi ja yhteensopivuus, mittareiden luotettavuus, toimivuusalueet ja mittausdatan jäljitettävyys. Tavoitteena on yhteistyössä kehittää avointa arkkitehtuuria ja standardointia. Hanke on ensi askel kohti Suomeen kehitettävää kansainvälistä älykkään vesienhallinnan tutkimus- ja kehityskeskusta, joka auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja ja siten kasvattamaan kansainvälistä liiketoimintaa. Yhteishanke keskittyy seuraaviin tutkimus- ja kehitysaloihin, joita seuraa pilotointi ja kehitettyjen ratkaisujen esittely: • Tietoturva digitaalisissa vesilaitostoiminnoissa • Järjestelmien integrointi ja yhteen toimivuus • Vesialan avoin ja yhteentoimiva teknologiaplatformi • LPWA (Low Power Wide Area) -tekniikan validointi ja vertailu • Reaaliaikainen veden laadun seuranta • Mittausdatan laadun ja jäljitettävyyden parantaminen ja kehittäminen. Mittausdatan epävarmuuden vaikutus eri malleihin. • 5G-verkko vesialan sovelluksissa Yhteishankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on luoda maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen kokonaisvaltainen ratkaisu skaalautuvaan, digitaaliseen ja tehokkaaseen verkostonhallintaan vesilaitoksille ja vesi-intensiiviselle teollisuudelle.
AcronymSWIM
StatusFinished
Effective start/end date2/01/2131/12/22

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 6 - Clean Water and Sanitation
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Keywords

  • Digital Trust Finland