Vauhtia yritysten perustamisaktiivisuuteen ja kasvuun!

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Tutkimuksen tavoitteena oli laatia tilannekuva yritysten perustamisaktiivisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten politiikkatoimin voidaan edistää kasvavien yritysten syntyä Suomessa. Tutkimus tuottaa tietoa yrittäjyyden edistämisen kansallisen strategian tueksi.

Layman's description

The purpose of this study was to generate a snapshot of entrepreneurial activity and the factors affecting it, and how policy measures can promote the founding of growing companies in Finland. The study provides insights into the development of the national entrepreneurship strategy. The report examines entrepreneurial activity and policy choices in Finland and four European countries (Netherlands, Ireland, Latvia, and Norway). The study covered literature reviews, statistical analyses and expert workshops, the results of which are presented in this report and in the interactive Power BI tool. Long-term entrepreneurship policies in Finland is reflected in favorable assessments of the entrepreneurial framework conditions, which have not, however, produced the desired result in terms of higher (growth-oriented) entrepreneurial activity. Therefore, it is justified to take a broader look at the institutional environment in which entrepreneurship takes place in Finland. With the means of entrepreneurship policy, Finland has succeeded in removing obstacles to entrepreneurship, but encouragement to entrepreneurship has not been sufficient. The change process towards stimulating and renewing entrepreneurship culture is long, so it is important to take promt action in accordance with the recommendations of this report.

Key findings

Raportissa tarkastellaan yrittäjyysaktiivisuuden tilaa ja taustoja sekä politiikkavalintoja erityisesti Suomessa ja neljässä eurooppalaisessa vertailumaassa (Alankomaat, Irlanti, Latvia ja Norja). Tutkimukseen sisältyi kirjallisuuskatsauksia, tilastoaineistojen analyysejä ja asiantuntijatyöpajoja, joiden tuloksia on esitetty raportin lisäksi interaktiivisessa Power BI -työkalussa.
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2131/03/23