Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä

Project: Finnish government project

Project Details

Description

Yhdyskuntien jätevesihuolto – jätevesien keräys viemäriverkostoon ja johtaminen jätevedenpuhdistamolle sekä jätevesien käsittely puhdistamolla – toimii Suomessa yleisesti ottaen hyvin. Kaikissa taajamissa on toimivat viemäriverkostot, joilla jätevedet johdetaan ympäristölupiensa mukaisesti toimiville puhdistamoille. Jokaisella yli 100 asukasvastineluvun (AVL) puhdistamolla on oma ympäristölupansa, minkä määräysten mukaisesti se toimii. Ylätason ohjeistus säädetään EU:n yhdyskuntien jätevesidirektiivissä (UWWTD) sekä valtioneuvoston asetuksessa yhdyskuntajätevesistä (888/2006). EU:n jäsenmaat raportoivat joka toinen vuosi UWWTD:n mukaisesti yli 2 000 AVL:n jätevedenpuhdistamoidensa toiminnasta, ja vuoden 2020 raportoinnissa viisi puhdistamoa ei saavuttanut direktiivin vaatimuksia, kaikki näistä vain typenpoiston osalta.

Hankkeessa on tarkoituksena täyttää tietotarpeita niin puhdistamoilla kuin viemäriverkostoissakin tapahtuvia jätevesien ylivuotojen osalta, sekä näiden syistä ja ympäristö- ja terveysriskeistä. Näin voidaan antaa suosituksia jatko tutkimuksille ja -toimenpiteille näiden riskien pienentämiseksi.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoa jätevesiverkostojen ylivuototilanteisiin varautumiseen sekä terveys-, hygienia- ja ympäristöriskien hallintaan. Hankkeessa tarkastellaan yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen vesiensuojelullista ja hygieenistä merkitystä. Satunnaispäästöt johtuvat rankkasateiden aiheuttamista verkoston tai pumppaamoiden kapasiteetin ylityksistä, tai näiden tukkeutumisista tai rikkoutumisista. Näiden syiden aiheuttamien vesiensuojelullisten ja hygieenisten riskien hallinta, tiedon lisääminen ja hyvien käytäntöjen sekä suositusten kirjaamainen tehdään tämän hankkeen aikana. Hankkeen lopputuloksena saadaan aikaan raportti, jossa on koottuna jätevesien ohitustilanteita koko Suomen aineistosta, joitakin yksityiskohtaisia esimerkkejä valituista kaupungeista sekä asiantuntijaryhmän analyysi ja suositukset toimenpiteistä ja lisätiedon tarpeista.
StatusFinished
Effective start/end date1/03/2128/02/22

Collaborative partners

Keywords

  • municipal wastewater
  • urban drainage
  • EU Urban Wastewater Treatment Directive
  • surface water