Äänen leviämistä mallintavan ohjelmiston käyttöönotto ja evaluointi

Panu Maijala, K. Saarinen, Velipekka Mellin

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa parametroitiin äänen etenemistä ilmakehässä mallintavaa SALPE -ohjelmistoa vastaamaan suomalaista ympäristöä ja selvitettiin, kuinka hyvin se suoriutuu äänen etenemisen mallintamisesta. Tutkimuksen teki VTT:n äänenhallintaryhmä. Tutkimuksessa perehdyttiin äänen etenemistä mallintaviin algoritmeihin ja vertailtiin niitä teoriatasolla toisiinsa. PE -algoritmiin perustuvalla SALPE -ohjelmistolla mallinnettiin neljä erilaista koetilannetta. Tuloksia verrattiin ENM -ohjelmistosta ja BEM -mallista samoista koetilanteista saatuihin tuloksiin sekä kenttämittaustuloksiin. Parametrointia varten testattiin myös erilaisia in-situ impedanssimittaustekniikoita. Malleissa on menty pitkä harppaus eteenpäin, kun on siirrytty säteenseurantamenetelmään perustuvista malleista analyyttisiin, aaltoyhtälön ratkaiseviin menetelmiin. Kirjallisuustutkimuksen perusteella äänen etenemisen tutkimuksessa on vielä paljon selvittämättömiä asioita ja niiden implementointi malleihin sekä tietokoneiden laskentakapasiteetin kasvu riittävälle tasolle, on vielä kaukana tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ohjelmistojen ennusteet ovat lähellä toisiaan ideaalisissa olosuhteissa ja lyhyillä etäisyyksillä. Myöskään todellisen koetilanteen mallinnuksessa ohjelmistojen tulokset eivät poikkea paljon toisistaan. Ohjelmistojen ennusteet poikkeavat kuitenkin merkittävästi kenttämittauksista saaduista lukuarvoista.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages123
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberTUR C064

Cite this

Maijala, P., Saarinen, K., & Mellin, V. (2001). Äänen leviämistä mallintavan ohjelmiston käyttöönotto ja evaluointi. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tutkimusraportti, No. TUR C064