Äänen leviämistä mallintavan ohjelmiston käyttöönotto ja evaluointi

Panu Maijala, K. Saarinen, Velipekka Mellin

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tässä tutkimuksessa parametroitiin äänen etenemistä ilmakehässä mallintavaa SALPE -ohjelmistoa vastaamaan suomalaista ympäristöä ja selvitettiin, kuinka hyvin se suoriutuu äänen etenemisen mallintamisesta. Tutkimuksen teki VTT:n äänenhallintaryhmä. Tutkimuksessa perehdyttiin äänen etenemistä mallintaviin algoritmeihin ja vertailtiin niitä teoriatasolla toisiinsa. PE -algoritmiin perustuvalla SALPE -ohjelmistolla mallinnettiin neljä erilaista koetilannetta. Tuloksia verrattiin ENM -ohjelmistosta ja BEM -mallista samoista koetilanteista saatuihin tuloksiin sekä kenttämittaustuloksiin. Parametrointia varten testattiin myös erilaisia in-situ impedanssimittaustekniikoita. Malleissa on menty pitkä harppaus eteenpäin, kun on siirrytty säteenseurantamenetelmään perustuvista malleista analyyttisiin, aaltoyhtälön ratkaiseviin menetelmiin. Kirjallisuustutkimuksen perusteella äänen etenemisen tutkimuksessa on vielä paljon selvittämättömiä asioita ja niiden implementointi malleihin sekä tietokoneiden laskentakapasiteetin kasvu riittävälle tasolle, on vielä kaukana tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ohjelmistojen ennusteet ovat lähellä toisiaan ideaalisissa olosuhteissa ja lyhyillä etäisyyksillä. Myöskään todellisen koetilanteen mallinnuksessa ohjelmistojen tulokset eivät poikkea paljon toisistaan. Ohjelmistojen ennusteet poikkeavat kuitenkin merkittävästi kenttämittauksista saaduista lukuarvoista.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages123
  Publication statusPublished - 2001
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberTUR C064

  Cite this