Äänituntumasoittimen akustinen mallintaminen ja simulointi

Jukka Linjama, Seppo Uosukainen, Tommi Immonen, Timo Avikainen

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsProfessional

  Abstract

  Flexound Systems Oy:n kehittämän uuden äänentoistoratkaisun, äänitun-tumasoittimen, akustista toimintaa on mallinnettu numeerisella simulointi-mallilla. Laite on kuulokkeen ja kaiuttimen toiminnan väliin sijoittuva mo-niaistinen, pehmeä äänentoistoratkaisu, joka mahdollistaa äänen aistimisen pinnan värähtelynä ja laadukkaan äänentoiston lähikentässä. Ratkaisun ydin on elastinen värinäelementti EVETM, kerroksittainen häviöl-linen levyrakenne. Rakenteen optimointi on haastavaa, koska elementin toiminnalle olennaiset värähtelevät huokoiset kerrokset sekä tuovat häviöi-tä että välittävät energiaa. Mallinnus toteutettiin 2D-aksiaalisymmetrisellä geometrialla Comsol Multiphysics -ohjelmistolla. Mallilla tehdyillä simu-loinneilla oli tarkoituksena selvittää yksinkertaistetun EVE-elementin avul-la, mitä vaikutuksia herätelevyllä ja sen pintaan sijoitetulla värähtelevällä absorptiomateriaalilla on vasteeseen lähikentässä. Tulokset osoittavat, että absorptiomateriaalin akustinen toiminta tasoittaa elementin jäykän kappa-leen säteilyn maksimin ja tasoittaa vastetta kautta koko tarkastellun taa-juusalueen jopa niin, että joillakin taajuusalueilla vaste kasvaa absorptio-materiaalin vaikutuksesta. Lisäksi absorptiomateriaalin akustinen toiminta korostaa herätteestä suoraan eteenpäin lähtevää ääntä.
  Original languageFinnish
  Title of host publicationAkustiikkapäivät 2017, Espoo, 24. - 25.8.2017
  Subtitle of host publicationArtikkelit ja ohjelma
  Pages351-356
  ISBN (Electronic)978-952-60-3734-9
  Publication statusPublished - 2017
  MoE publication typeD3 Professional conference proceedings
  EventAkustiikkapäivät 2017 - Espoo, Finland
  Duration: 24 Aug 201725 Aug 2017
  http://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2017/08/akustiikkapaivat_2017_eprosari.pdf (All presentations)

  Conference

  ConferenceAkustiikkapäivät 2017
  Country/TerritoryFinland
  CityEspoo
  Period24/08/1725/08/17
  Internet address

  Cite this