Älykäs asunto - tietoyhteiskunnan koti

Translated title of the contribution: The smart house is the home of the information age

Mervi Lehto, Raine Talonpoika, Pekka Huovila

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa on selvitetty älykkään kodin käsitettä. Lähtökohtana on ollut asumisen tarpeiden ja asumisen automaation rinnakkainen tarkastelu, eikä puhtaasti teknisten ratkaisujen raportointi. Käsitteen määrittämisen lisäksi on selvitetty tarjolla olevaa teknologiaa sekä koti- että ulkomailla. Älykäs talo -käsite on pyritty määrittämään sekä tulevaisuuden tutkimuksesta esille tulevien tulevaisuuskuvien että koko rakennusalan käsittävän kokonaisvaltaisen käyttäjäkeskeisen lähestymistavan pohjalta. Tämä näkemys poikkeaa laajuutensa vuoksi jonkin verran älytalo-käsitteestä, jossa älykäs rakennus nähdään pelkästään tietotekniikan eri sovelluksina. Keskeisinä asuntorakentamisen tavoitteina on pidetty luonnon ja inhimillisyyden (henkisen kasvun) huomioonottoa, joka saa aikaan hyvää fysiologista ja psyykkistä terveyttä sekä sosiaalisia taitoja. Tulevaisuuden asunto edistää inhimillisiä tekijöitä ja samalla toteuttaa taloudellisuuden ja tuotantotekniikan vaatimukset. Älykäs talo -termi on annettu koko systeemille, jota automaatiossa joudutaan käsittelemään, eikä pelkästään jo automatisoiduille osille. Tässä raportissa esitellään ensisijaisesti asunnon nykytekniikalla toteutettavia piirteitä, joiden taustalla arkielämän helpottaminen, ekologiset kysymykset, terapeuttiset ympäristötekijät yms. seikat ovat vaikuttamassa tekniikan käyttöönoton muotoihin. Luvussa Tietoyhteiskunnan asunto valotetaan joitakin keskeisiä kysymyksiä tulevaisuuden asumisesta, jonka osana älykoti tulee olemaan. Tulevaisuuden asuntokysymysten selvitys ei kuitenkaan ole ollut tämän tutkimuksen keskeisin tehtävä, eikä raportointi siltä osin pyri tieteelliseen kattavuuteen eikä tarkkuuteen. Luvuissa Elektroninen koti, Älykäs rakennustekniikka ja Esimerkkirakennukset luetellaan aihepiiriin liittyvää älykodin rakennus- ja elektroniikkateknistä tietoa ulkomailta sekä kotimaisen tuotekehityksen tuloksista. Viestintä- ja tietoliikennetekniikkaa käsitellään luvussa Elektroninen koti, mutta niiden sovellusmahdollisuudet on käsitelty Varkauden kaupungille tehdyssä selvityksessä Puurtilan asuntoalueen tietoverkkokokeilun toiminta- ja seurantatutkimus, joka on raportoitu ympäristöministeriön julkaisusarjassa otsikolla: Älykoti tietoverkon varrella - kokeilu Varkauden asuntomessuilla.
Translated title of the contributionThe smart house is the home of the information age
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages179
ISBN (Print)951-38-4351-3
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1457
ISSN1235-0605

Keywords

 • construction
 • intelligent buildings
 • automation
 • future
 • data processing
 • computer programs
 • houses
 • requirements
 • residential buildings
 • control equipment
 • construction industry
 • electronics
 • utilization
 • information technology
 • physiology
 • health
 • sociology
 • comfort
 • environments
 • human factors
 • engineering
 • ecology
 • control

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The smart house is the home of the information age'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this