Älykkyyden hajauttaminen LVIS-järjestelmien automaatiossa: HAJAÄLY-projektin loppuraportti

Petri Pietarinen, Timo Honkanen, Juhani Hyvärinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Älykkyyden hajauttaminen LVIS-järjestelmien automaatiossa (HAJAÄLY) -projektissa kehitettiin VTT Rakennustekniikan ja projektissa mukana olleiden yritysten yhteistyönä älykkään LVIS-laitteen ohjaimen prototyyppi sekä luotiin valmiudet älykkäiden LVIS-laitteiden kehitys- ja testauspalvelutoiminnan käynnistämiseen. Lisäksi projektissa selvitettiin järjestelmäintegrointiin ja testaukseen liittyviä ongelmia ja kehitysmahdollisuuksia. Projektin esiselvitysvaiheessa tutkittiin älykkäiden LVIS-laitteiden ja niistä koostuvien hajautettujen kenttäväyläteknologiaa hyödyntävien rakennusautomaatiojärjestelmien toteutukseen ja käyttöön liittyviä teknisiä ja taloudellisia näkökohtia. Vertailtiin rakennusautomaation kenttäväylätasolle kehitettyjä tiedonsiirtoratkaisuja huomioiden tämän alueen eurooppalaisen standardoinnin kannalta keskeiset vaihtoehdot. Projektin esiselvitysvaihe vietiin läpi kevään ja kesän 1995 aikana. Projektin jatkototeutuksen lähtökohdaksi valittiin Yhdysvalloissa kehitetty LonWorks-teknologia. Kesällä 1995 hankittiin LonWorks-teknologiaan perustuvien laitteiden ja järjestelmien tuotekehityksessä tarvittavat kehitystyökalut. Älykkään LVIS-laitteen ohjaimen prototyypin toimintojen määrittely ja toteutussuunnittelu tehtiin syksyllä 1995. Laitteen elektroniikka toteutettiin ja laite ohjelmoitiin keväällä 1996. Järjestelmäintegrointia tarkasteltiin asennuksen ja tuotesertifioinnin näkökulmasta. Keskeisenä lähtökohtana oli LonWorks-teknologiaa hyödyntävien laitevalmistajien kansainvälisen yhteistyöjärjestön - LonMark Interoperability Association - määrittelemät toimintaperiaatteet. Järjestelmäintegrointiin liittyvään ohjelmistoteknologiaan perehdyttiin käytännössä olemalla mukana keväällä 1997 julkaistun LNS-arkkitehtuurin betaversion testaamisessa. LNS on uusi LonWorks-järjestelmien hallintaan ja ylläpitoon kehitetty hajautettu tietojärjestelmäarkkitehtuuri. LNS-arkkitehtuuria hyödyntäen kehitettiin vuoden 1996 aikana älykkään LVIS-laitteen ohjaimen prototyypille asennus-, käyttöliittymä- ja testausohjelma.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages113
ISBN (Print)951-38-5130-2
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1844
ISSN1235-0605

Keywords

  • knowledge based systems
  • artificial intelligence
  • HVAC
  • building automation
  • distributed systems

Cite this