Älykkyyteen liikenteessä: Selvitysmiehen raportti

Translated title of the contribution: Towards intelligent transport - report of one man committee on intelligent transport

Risto Kulmala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työ tarkasteli älykkään liikenteen käyttöönottoa Suomessa verrattuna kansainväliseen kehitykseen sekä kansallisiin ja kansainvälisiin linjauksiin. Työssä kartoitettiin keskeiset käyttöönoton hidasteet ja esitetään toimintamalleja älykkään liikenteen tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Työ painottaa globaalien menestysmahdollisuuksien jatkuvaa hakemista mittavilla kokeiluilla kumppanimaiden kanssa. Julkisen sektorin tulee ohjata kehitystä strategisesti ja luoda edellytykset alan toimijoiden markkinoille. Väylänpidon ydintehtävä on liikenneverkkojen ajantasainen operointi. Toiminta tulee kohdistaa vaikuttavuudeltaan ja tehokkuudeltaan hyvien älykkään liikenteen ratkaisujen laajaan hyödyntämiseen. Tällaisia ratkaisuja ovat mm. häiriötilanteiden hallinta, joukkoliikenteen palvelut, eLogistiikka, kaupunkiseutujen liikkumisen/ liikenteen hallintayhteistyö, automaattivalvonnan haltijavastuu ja ulkoistaminen, tienkäyttömaksut, meriliikenteen hallinta, alusliikenteen seuranta ja ohjaus, rautatieliikenteen ohjaus ja satelliittipaikantamisen hyödyntäminen. Raportissa esitetään LVM:n ja sen hallinnonalan rooli ja tehtävät älykkään liikenteen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Älykkään liikenteen hyödyntämiseksi LVM:n ja sen hallinnonalan tulee välittömästi 1) muokata tulosohjausta siten, että se ohjaa myös älykkään liikenteen ratkaisujen käyttöön, 2) hankkia riittävät henkilöstöresurssit ja tarvittava osaaminen alueelle sekä sopia työnjaosta, 3) käynnistää aktiivinen tavoitehakuinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, 4) ryhtyä toimiin vaikuttavimpien ja tehokkaimpien älykkään liikenteen ratkaisujen laajamittaiseksi käyttöönotoksi sekä suurten kokeilujen käynnistämiseksi, 5) valtavirtaistaa älykäs liikenne ja uusia väylänpidon tai paremminkin liikenneverkkojen operoinnin suunnittelujärjestelmä, 6) laatia kansallinen älykkään liikenteen tavoiteohjelma ja hankkia sille poliittinen ja laaja kansallinen sitoutuminen, sekä 7) laatia älykkään liikenteen foorumin tuella kansallinen älykkään liikenteen strategia.
Translated title of the contributionTowards intelligent transport - report of one man committee on intelligent transport
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
ISBN (Print)978-952-201-667-6
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesLiikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
Volume58
ISSN1457-7488

Keywords

  • Intelligent transport
  • ITS
  • roll-out
  • deployment
  • development

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Towards intelligent transport - report of one man committee on intelligent transport: Selvitysmiehen raportti'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this