Öljylämmitysteknologian state-of-art-selvitys

Translated title of the contribution: State-of-art of oil-heating technology

Krzysztof Klobut, Markku Virtanen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksessa selvitettiin kiinteistökokoluokan öljylämmitysteknologian nykytilaa kotimaassa ja Keski-Euroopassa (erityisesti Saksassa). Tavoitteena oli saada käsitys siitä, mihin suuntaan Suomen alan teollisuuden tulisi kohdistaa tutkimusresurssinsa lähitulevaisuudessa. Selvitys perustuu pääosin aihepiiristä kirjoitettuun materiaaliin. Öljylämmitysteknologian viimeaikaisessa kehityksessä voidaan tunnistaa muutama trendi. Näistä ylivoimaisesti merkittävin on ollut pyrkimys savukaasupäästöjen minimoimiseen uusilla tekniikoilla. Hyvä energiatehokkuus on jo itsestäänselvyys, jota ei enää erikseen kehitetä. Toinen kehityssuunta johtuu lisääntyvästä kokonaisjärjestelmäajattelusta, jonka mukaan lämmitysjärjestelmän valmistaja kokoaa komponentit jo tuotekehitysvai-heessa toiminnalliseksi kokonaisuudeksi (automatiikka mukaan luettuna). Kolmas kehittyvä tutkimuksen alue on matalaenergiatalojen öljylämmitysjärjestel-mät. Nykyiset öljylämmityskattilat ja -polttimet ovat tehokokoluokaltaan tarpeetto-man suuria matalaenergiatalojen lämmitysenergiatarpeita varten. Laitteiden ja järjestelmien hintakilpailukykyä tulisi voida parantaa kehittämällä pienitehoisempia laitteita. Soveltuvan polttotekniikan kehittämiseen liittyy huomattavia haasteita. Neljäs kehityssuunta on muiden lämmitysmuotojen yhdistäminen öljylämmitykseen. Suomessa on jo kehitetty öljyä ja puuta käyttäviä yhteiskattiloita. Lähitulevaisuudessa tulee myös aurinkoenergiaa käyttävien öljylämmityslaitteiden määrä väistämättä kasvamaan. Viides trendi on teollisen muotoilun käyttö kehitysprosessissa öljylämmityskattiloiden ja lämmönjakoverkoston komponenttien (lämmönluovuttimien) arvostuksen lisäämiseksi. Edellä mainittujen kehityssuuntien arvioidaan jatkuvan lähitulevaisuudessakin. Sen vuoksi raportissa havainnollistetaan niiden taustoja ja sisältöjä erityisesti kansain-välisestä näkökulmasta. Vertailu kansainvälisiin trendeihin auttaa osoittamaan kotimaisen laite- ja järjestelmäkannan teknologisia kehitystarpeita, joihin pitäisi reagoida nopeasti vientikilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi.
  Translated title of the contributionState-of-art of oil-heating technology
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages69
  ISBN (Print)951-38-4897-3
  Publication statusPublished - 1996
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1742
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • heating
  • oils
  • oil fired heating
  • oil burners
  • buildings
  • small houses
  • detached houses
  • HVAC
  • energy
  • flue gases
  • emissions
  • environmental protection
  • combustion
  • boilers

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'State-of-art of oil-heating technology'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this