Öljyn ja kaasun poraustasanteina käytettävien merirakenteiden geotekniikka

Jouko Törnqvist

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Pohjaan tukeutuvia merirakenteita käytetään laajassa mitassa merenalaisten öljy- ja kaasuesiintymien etsintään ja hyödyntämiseen. Tässä tiedotteessa tavoitteena on ollut kirjallisuuteen perustuen selvittää tähän tarkoitukseen soveltuvien merirakenteiden yleisiä geoteknisiä suunnitteluperiaatteita ja perustamistekniikoita. Työn on tarkoitus antaa yleiskuva myös sellaisista olosuhdetekijöistä, jotka heijastuvat geotekniseen suunnitteluun. Siten ei rakennetyyppien ja ympäristöolosuhteiden vaihtelevuuden johdosta yksityiskohtaisia mitoitusmenetelmiä esitetä kuin eräissä yksityistapauksissa. Tiedotteessa käsitellään paaluperusteista jacket-rakennetta, antura- ja laattaperusteista jack-up-rakennetta, betonista painovoimaisrakennetta sekä tekosaarirakennetta. Pääpaino on annettu paaluperusteisille jacket-rakenteille ja painovoimaisrakenteille. Paaluperusteisten rakenteiden osalta esitellään erilaiset offshore-paalutyypit ja niiden asentamiseen käytettäviä menetelmiä. Yleisiä paalun mitoittamiseen käytettyjä menetelmiä tarkastellaan. Yksityiskohtaisesti esitellään vaakakuormitettujen paalujen mitoituksessa käytettävät paalun kuormitus-siirtymä-riippuvuudet. Nämä riippuvuudet esitetään sekä staattisille että jaksollisille kuormituksille. Painovoimaisrakenteiden yhteydessä käsitellään laajasti asennusvaiheeseen liittyviä geoteknisiä ongelmia. Yksinkertaistetun vakavuustarkastelun periaatteet esitetään lyhyesti. Samoin esitetään yksinkertainen graafinen menetelmä, jolla maan muodonmuutokset myrskykuormituksessa voidaan selvittää. Jack-up-rakenteiden osalta keskitytään tarkastelemaan menetelmiä, joilla voidaan arvioida näiden perustusten tunkeutumista pohjaan asennusvaiheessa. Tekosaarirakenteiden osalta ainoastaan rajataan ongelmakenttä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages174
ISBN (Print)951-38-1938-8
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number298
ISSN0358-5085

Keywords

  • offshore structures
  • arctic regions
  • cold weather construction

Cite this