Öljysäiliöiden sisäpuolisen korroosion estäminen orgaanisilla osapinnoitteilla

Tuija Kaunisto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Maahan upotettuihin polttonestesäiliöihin kerääntyy käytön aikana vettä, joka analyysitietojen perusteella usimmiten on syövyttävää korkean kloridi- ja sulfaattipitoisuutensa vuoksi. Kloridit muuttavat syöpymistavan tasaisesta kuoppamaiseksi. Korroosio voi syöpymäkuopissa edetä nopeasti ja lopulta puhkaista säiliön seinämän. Syöpyminen on voimakkainta säiliön pohjan alueella, jonne vesi kerääntyy. Jotta öljyvuodoilta vältyttäisiin, tulisi vanhojen, ennen standardin SFS 2736 voimaantuloa käytttöön otettujen maanalaisten säiliöiden sisäpinta suojata veden syövyttävälta vaikutukselta esimerkiksi orgaanisella pinnoitteella. Lujitemuovin ja neljän epoksimaalityypin sopivuutta polttonestesäiliöiden sisäpuoliseksi pinnoitteeksi erityisesti osapinnoitteena (säiliön pohja-alue) tutkittiin laboratorio- ja kenttäkokein. Tutkituista pinnoitteista polttonesteiden yhteyteen sopivat liuotteeton ja niukkaliuotteinen epoksimaali sekä1liuote-epoksimaali ja lujitemuovi. Kenttäkokeissa kaikkien osapinnoitteiden kiinnipysyvyys oli hyvä. Hartsimodifioitu epoksimaali ei kestänyt bensiiniä ja oli herkkä pinnan esikäsittelyn suhteen, joten sitä ei suositella polttonestesäiliöihin. Laboratorio- ja kenttäkokeiden tulokset vastasivat toisiaan. Laboratorioupotuskokeissa pinnoitteiden mahdolliset vauriot muodostuivat jo noin 4 200 tunnin koeajassa eikä vaurioiden havaittu tämän jälkeen enää laajentuneen (kokonaiskoeaika oli 9 300 tuntia).
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages44
ISBN (Print)951-38-2818-2
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number707
ISSN0358-5085

Keywords

  • corrosion prevention
  • oil storage
  • storage tanks
  • underground storage
  • organic coatings

Cite this