3D-ROCK Mallinnusjärjestelmä kallioperän rakennetutkimuksiin

Translated title of the contribution: SD-ROCK Modelling system for structural investigations of the bedrock

Tiina Vaittinen, Ari Torpo, Matti Hakala, Erik Johansson, Olli Halonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kalliotiloja rakennetaan Suomessa melko paljon hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Tyypillisiä tiloja ovat esimerkiksi väestönsuojat, erilaiset urheilutilat, öljyvarastot ja autojen pysäköintihallit, mutta myös mm. konsertti- ja näyttelytiloja on rakennettu kallioon. Kalliorakennussuunnittelun kehittämiseksi käynnistettiin vuonna 1989 yhteistyöprojekti nimeltä "Moniulotteinen kalliotekninen mittaus-, suunnittelu- ja tiedonhallintajärjestelmä". Projektin keskeisenä tavoitteena oli pyrkimys parantaa kallioperätutkimuksista saatavan tiedon hyväksikäyttöä ottamalla huomioon tämän päivän kalliorakennussuunnittelun tarpeet sekä viime vuosina nopeasti kehittyneet kalliomekaaniset mitoitusohjelmat. Kehitystyötä tehtiin sekä kirjallisuustutkimusten avulla että ohjelmoimalla mikrotietokonepohjainen tiedonhallintajärjestelmä 3D-ROCK kallioperän rakennemallinnusta ja alustavaa tilasuunnittelua varten. Kirjallisuustutkimusten avulla selvitettiin, mitä lähtöparametreja yleisesti käytössä olevat kalliomekaaniset mitoitusmenetelmät vaativat, ja kuinka parametrit pystytään määrittämään. Vastaavista asioista on tehty tutkimus myös kallioperän rakoverkkomallinnusta ajatellen. Lisäksi on tarkasteltu rakennusgeologisia luokitusmenetelmiä ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Tutkittavan kalliolohkon rakenteiden geometria voidaan mallintaa tiedonhallintajärjestelmän avulla käyttämällä hyväksi kenttätutkimuksilla saatavaa geologista, geofysikaalista, geohydrologista ja kalliomekaanista tutkimusaineistoa. Kun kallion rakoilu ja rikkonaisuusvyöhykkeet on mallinnettu, voidaan tilojen sijoittelu toteuttaa niin, että rakennettavuuteen olennaisesti vaikuttavat tekijät, kuten lujitus- ja tiivistystarpeet sekä jännitystilamuutokset, tulevat otetuksi huomioon. Rakennemallin halutuista leikkauksista voidaan muodostaa kaksiulotteisia elementtiverkkoja kalliomekaniikan laskelmia varten.
Translated title of the contributionSD-ROCK Modelling system for structural investigations of the bedrock
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages112
ISBN (Print)951-38-4111-1
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Julkaisuja - Publikationer
Volume763
ISSN1235-0613

Keywords

 • subsurface structures
 • underground facilities
 • underground surveys
 • rock mechanics
 • rock caverns
 • computer programs
 • utilization
 • tunneling (excavation)
 • field tests
 • investigations
 • numerical analysis
 • bedrocks
 • models
 • three dimensional systems
 • parametric equations
 • structural analysis
 • 3D-ROCK

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SD-ROCK Modelling system for structural investigations of the bedrock'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this