4. nordiska murverkssymposiet. Del 1

VTT

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

Det 4. nordiska murverkssymposiet hålls i Esbo i Finland den 19 20 augusti 1981. Finlands block, puts och tegelindustri har gett Statens tekniska forskningscentral i uppgift att ombesörja arrangemangen av symposiet. Också medlemmar av symposiumkommitter och av arbetsgrupper samt nordiska kontaktmän har aktivt medverkat vid arrangemangen. Symposiet börjar med ett gemensamt program på onsdag förmiddag den 19 augusti. Därefter fortsätter det vetenskapliga programmet samtidigt i tre sessioner: A: ARKITEKTUR, B: ARBETSTEKNIK och C: FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING. Under forskningssessionen användes så kallat generalrapportör system. Vid symposiet presenteras cirka 50 rapporter och ungefär 30 föreläsare framträder. Nära 400 personer väntas delta i symposiet.Denna "Del 1" av symposiets publikation innehåller de rapporter, som sekretariatet erhöll innan den 30 juni 1981. "Del 2" av publikationen kommer ut efter symposiet och innehåller resten ar rapporterna samt sessioners korta sammanfattningar. Arrangörerna vill tacka alla symposiedeltagare och särskilt alla föredrags hållare för ett intressant och givande symposium.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages540
ISBN (Print)951-38-1282-0
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeC2 Edited books
Event4. Nordiska Murverkssymposiet - Espoo, Finland
Duration: 19 Aug 198120 Aug 1981

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number13
ISSN0357-9387

Cite this