4. nordiska murverkssymposiet. Del 2

VTT

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Abstract

Det 4. Nordiska Murverkssymposiet hölls i Esbo i Finland den 19.-20. augusti 1981. Finlands murstens-, block- och murbrukindustri hade gett Statens tekniska forskningscentral i uppgift att ombesörja arrengemangen av symposiet. Symposiumkommitter, arbetsgrupper och nordiska kontaktmän har också aktivt medverkat vid arrangemangen. Symposiet började med ett gemensamt program på onsdag förmiddag den 19. augusti. Därefter fortsatte det vetenskapliga programmet samtidigt i tre sessioner: A: Arkitektur, B: Arbetsteknik och C: Forskning och produktutveckling. Under forskningssessionen användes så kallat generalrapportör system. Vid symposiet presenterades det cirka 50 rapporter och ungefär 30 före läsare framträdde. Nära 400 personer deltog i symposiet. Denna "Del 2" av symposiets publikation innehåller de rapporter, som sekretariatet erhöll innan den 31. december 1981. Arrangörerna vill tacka alla symposiedeltagare och särskilt alla föredrags hållare för ett intressant och givande symposium.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages210
ISBN (Print)951-38-1477-7
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeC2 Edited books
Event4. Nordiska Murverkssymposiet - Espoo, Finland
Duration: 19 Aug 198120 Aug 1981

Publication series

SeriesVTT Symposium
Number20
ISSN0357-9387

Cite this