Find Research Outputs

1963

Havaintoja NaCl-prismalla varustetun infrapunaspektrometrin erotuskyvystä

Visapää, A., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 57).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Höyrystyspolttimista ja niiden paloturvallisuusnäkökohdista

Oksanen, S., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 70).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ikkunarakenteet: Teknillinen ja taloudellinen tarkastelu

Kervinen, J., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 75).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Infrared identification of technically important polymers and their mixtures. Part II

Visapää, A., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 50).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Käytännöllinen menetelmä suoraan maan pinnalle perustettujen rakennusten maaperään suuntautuvien lämpöhäviöiden laskemiseksi

Vuorelainen, O., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 97 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 76).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kuorellinen puu huokoisen kuitulevyn raaka-aineena

Liiri, O., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu, Vol. 24).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Maatilaan kuuluvan peltoalueen taloudellisesta käyttöarvosta tilan kannalta

Kantee, L., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 397 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 79).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Muovibetoneista

Paulin, M., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 108 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 73).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Naturgas - en energikälla och kemisk råvara även för Europa?

Sundgren, A., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 49).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Notes on the drying of concrete

Pihlajavaara, S., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 74).

Research output: Book/ReportReportProfessional

On statistical quality control of concrete: 1, On the properties on non-central t-distribution applied to quality control

Lammi, T., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 103 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 66).

Research output: Book/ReportReportProfessional

On the occurrence of thiaminase in Baltic herring

Kuusi, T., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 14 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 52).

Research output: Book/ReportReportProfessional

On the sensitivity of water-laid sediments in Finland and factors inducing sensitivity

Keinonen, L., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 131 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 77).

Research output: Book/ReportReportProfessional

On the strength and elasticity characteristics of Finnish structural birch plywood

Niskanen, E., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 81).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Palonkestävyyspäätöksen edellyttämistä tutkimuksista ja tutkimuslaitteista

Havulinna, A., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 67).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Palosuojamaaleja ja niiden käyttöä koskevia näkökohtia

Holm, C., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 68).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Pienten putkijohtojen kuormituksesta

Korhonen, K-H., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 78).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rakennuskustannukset eräissä Suomen kaupungeissa

Silvonen, J., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 71).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Spectrometric investigations of cellulose: Part II, The determination by infrared spectroscopy of carboxyl groups in periodatechlorite oxidized cellulose

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 48).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Spectrometric investigations of cellulose. Part III. The influence of moisture on the infrared spectrum of periodate-oxidized cellulose

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 51).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Standardiehdotus raionvilla- ja puuvilla-raionvillasekotteisten karstalankojen tasaisuuden arvostelemiseksi

Häyrinen, E. & Pylvänäinen, I., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 47).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Termogravimetrisk undersökning av karbonatiseringsfenomenet i betong

Aschan, N., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 72).

Research output: Book/ReportReportProfessional

The determination by X-ray fluorescence of microgram amounts of strontium in water and in milk

Visapää, A., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 53).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vanerin laho-ja hyönteissuojaus

Sorsa, B., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 25).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verification of trace amounts of acids in cellulose

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1963, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 56).

Research output: Book/ReportReportProfessional

1962

A magnetic analyzer for permeability measurements of drill cores

Sairio, E., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 10).

Research output: Book/ReportReportProfessional

A modified Rathenau-magnetometer and its use for the determination of ferrite content of some stainless steels

Pesonen, J. & Siltari, O., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 15).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Asfalttipäällysteiden stabiilisuuteen vaikuttavista tekijöistä

Oksala, N., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 72).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Asuinkerrostalojen korjauskustannuksista

Silvonen, J. & Salmela, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 73).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Asunnon ikkunat ja niistä aiheutuvat kustannukset

Kervinen, J., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 54).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Betonin ennakkokokeiden taloudellisuudesta

Hyvärinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 102 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 59).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Betonin kiviaineksista, suhteituskertoimesta ja puutteellisen laadunvalvonnan seurauksista

Hyvärinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 58).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Betonin sähköisistä ominaisuuksista ja niiden sovellutuksista

Nikkanen, P., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 76 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 60).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Betonin tilastollisen laadunvalvonnan sovellutuksia

Lammi, T., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 64).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Betonin tilastollisesta laadunvalvonnasta I. Eksentrisen t-jakautuman ominaisuuksista ja sovellutuksista laadunvalvontaan

Lammi, T., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 66).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Betoniteknillisiä julkaisuja

Ahtola, P. & Parsikangas, T-L., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 56).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Den elektriska analogimaskinens byggnad och användning

Karttunen, P., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 13).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Determination of the bearing capacity of a straigth elastic bar when the stress-strain function is a parabola of the second degree

Seppälä, V., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 65).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Eräiden Suomessa esiintyvien maakaasujen koostumuksesta

Sundgren, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 40).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Eri asuntotyyppien suhteelliset kustannukset

Holttinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 89 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 74).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Finnische Erfahrungen mit alten Kochern in der Zelluloseindustrie

Salokangas, J., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 12).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Finska anvisningar för strålningsskyddade betongkonstruktioner

Nykänen, A. & Pihlajavaara, S., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 65).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Funktioiden tilastollisista tunnusluvuista, kun funktioiden muuttujat on saatu mittauksista

Lammi, T., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 93 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 63).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kiinteiden vastusten käyttöominaisuudet ja laadun valvonta

Koski, P., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 14).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Koulurakennuksen taloudellinen suunnittelu

Salmela, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 283 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 68).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lahosuoja-aineilla suoritettuja kenttä-ja laboratoriokokeita

Suolahti, O., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 22).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lämmön omakustannushinnan muodostuminen kaukolämmityslaitoksessa ja laitoksen taloudellinen teho

Vuorelainen, O., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 61).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Näyteikkunoitten kustannuksista

Kervinen, J., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 50).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Puun liimauskäsikirja. Osa I: Liimat

Sorsa, B., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 189 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 20).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rakennevalinnan vaikutus asuinkerrostalojen kantavien ja eristävien rakenteiden rakennus-ja vuosikustannuksiin

Kukkola, M., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 73 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 71).

Research output: Book/ReportReportProfessional