Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

Turvallisuuskriittisten järjestelmien verifiointi mallintarkastuksella

Valkonen, J. & Niemelä, I., 2010, In : ATS Ydintekniikka. 39, 1, p. 6 - 8

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Open Access

Turvallisuuskriittisten organisaatioiden toiminnan erityispiirteet

Translated title of the contribution: Characteristics of safety critical organizations - work psychological perspectiveOedewald, P. & Reiman, T., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 126 p. (VTT Publications; No. 593).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuuskulttuuri: Teoria ja arviointi

Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (VTT Publications; No. 700).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
1 Citation (Scopus)

Turvallisuuskulttuuria voi arvioida ja kehittää

Oedewald, P., Reiman, T. & Pietikäinen, E., 2010, In : Alara. 4

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus

Reiman, T., Silla, A., Heikkilä, J., Pietikäinen, E. & Luoma, J., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 70 p. (VTT Technology; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuuskulttuurin ulottuvuudet ydinvoima-alalla ja terveydenhuollossa

Reiman, T., Oedewald, P. & Pietikäinen, E., 2007, In : Työ ja ihminen. 21, 4, p. 325-344

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access

Turvallisuuskulttuurityö organisaation toiminnan kehittämisenä terveydenhuollossa

Pietikäinen, E., Reiman, T. & Oedewald, P., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2456).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuuslähtöisten järjestelmien hyväksyminen: Viranomaismääräykset ensisijaisesti ohjelmoitaviin ohjaus- ja suojausjärjestelmiin

Harju, H., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 114 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1247).

Research output: Book/ReportReport

Turvallisuus mukaan rakentamisen suunnitteluun

Reunanen, M. & Sauni, S., 1989, In : Työ, terveys, turvallisuus. 1, p. 34-35

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuusnäkökohdat uuden tekniikan käyttöönotossa

Kuivanen, R., 1987, Ergonomiset näkökohdat uuden teknologian käyttöönotossa teollisuudessa. Helsinki, 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter or book articleProfessional

Turvallisuus on vain yksi näkökulma rakentamisprosessin kehittämiseen

Ruuhilehto, K., 2003, In : Rakennusteollisuus. 5-6, p. 10-12

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuuspäivät tiemestaripiirissä. Työkoneiden havaittavuus tarkastettiin ryhmätyönä

Sauni, S., 1993, In : Sattumat. 10, 4, 3.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuus paranee raportoimalla

Kinnunen, M., Ruuhilehto, K. & Keistinen, T., 2009, In : Sairaanhoitaja. 6 - 7, p. 13-17

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuusprosessin referenssimalli koneenohjausjärjestelmien suunnitteluun

Alanen, J., Malm, T. & Hietikko, M., 2009. 6 p.

Research output: Contribution to conferenceConference articleScientific

Turvallisuusratkaisuja automaatiossa: turvalaitteet ja niiden kytkeminen ohjausjärjestelmään

Tiusanen, R., 1988. 18 p.

Research output: Contribution to conferenceConference articleProfessional

Turvallisuusselvityksen laatimiskäytäntö Englannissa

Rouhiainen, V., 1989, In : Kemia-Kemi. 16, 9, p. 804-806

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma. Mussalon konttiterminaali

Nissilä, M. & Virolainen, K., 2005, Helsinki. 82 p. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; No. 46, Vol. 2005).

Research output: Book/ReportReport

Turvallisuussuunnittelu Kemiran hienokemikaalitehtaalla

Fieandt, J. & Lintula, K., 1986, In : Tekniikan näköalat. 5, p. 12-13

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuussuunnittelu kiinteä osa mekatronisen tuotteen suunnittelua

Heikkilä, J., 1990. 10 p.

Research output: Contribution to conferenceConference articleScientific

Turvallisuussuunnittelu teiden kunnossapidossa

Sauni, S. & Vuorinen, K., 1997, In : Sattumat. 4, 1, 14.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuusteknisten käyttöehtojen optimointi PSA-menetelmiä hyväksi käyttäen

Laakso, K., Mankamo, T., Kosonen, M. & Piiro, A., 1991, In : ATS Ydintekniikka. 19, 3, p. 17-19

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuus teollisuuspuistossa: Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille

Malmén, Y., Nissilä, M. & Leppäaho, H., 2008, Tampere: VTT Technical Research Centre of Finland. 107 p.

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuus tienrakentamisessa

Sauni, S., 1996, In : Kunnalliselämä. 3, p. 32-35

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuustietoinen koneen modernisointiprosessi

Malm, T., 2007, In : Kunnossapito. 21, 2, p. 35-37

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuustietoinen koneen modernisointiprosessi

Malm, T., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional

Turvallisuustietoinen koneiden ja linjojen modernisointiprosessi

Malm, T., 2007. 14 p.

Research output: Contribution to conferenceConference articleProfessional

Turvallisuustietoinen koneiden ja tuotantolinjojen modernisointiprosessi

Malm, T. & Hämäläinen, V., 2006, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2359).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuustietojohtaminen -esiselvitys

Heikkilä, A-M., Mikkonen, P. & Wessberg, N., 2003, VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (VTT Tutkimusraportti; No. BTUO44-031150).

Research output: Book/ReportReport

Turvallisuustutkimuksessa kasvavia haasteita

Rasilainen, K., 2011, In : ATS Ydintekniikka. 40, 3, p. 16-18

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Turvallisuustutkimus kotimaisten polttoaineiden turvallinen käyttö -projektissa

Mutanen, K., 1987, In : Palontorjuntatekniikka. 17, 2, p. 50-51

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuusvaatimukset prosessiautomaation suunnittelussa

Translated title of the contribution: Safety requirements in process automation designToola, A. & Koivisto, R., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1092).

Research output: Book/ReportReport

Turvallisuusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimin: Tarva-ohjelman vaikutuskertoimien määrittely

Malmivuo, M. & Peltola, H., 2004, Helsinki. 69 p. (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja; No. 1/2004).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuusvarusteet suojaisissa saaristo-olosuhteissa

Askola, H. & Nyman, T., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 83 p. (VTT Technology; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuuteen liittyvän koneautomaatiojärjestelmän kvantitatiivinen analyysi

Malm, T., 2003, Automaatio 03 Seminaaripäivät: Automaation sovellukset ja käyttökokemukset. Helsinki: Suomen Automaatioseura ry, p. 281-286 (Suomen automaatioseura. Julkaisusarja, Vol. 27).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Turvallisuuteen liittyvät dokumentit standardien mukaan - Standardi IEC 61508

Malm, T., 2003. 10 p.

Research output: Contribution to conferenceConference articleProfessional

Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät konesovelluksissa: Esimerkkejä

Malm, T. & Kivipuro, M., 2004, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 99 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2264).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuuteen liittyvien tapahtumien käsittely ja niistä oppiminen rautatietoimialalla

Ruuhilehto, K., Silla, A. & Hämäläinen, P., 2012, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (VTT Technology; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Turvallisuutta älykkäällä tarraimella

Heikkilä, J., 1989, In : Konepajamies. 11, p. 36-41

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuutta auraustyöhön. Aura-auton havaittavuuden parantaminen

Sauni, S., 1994, In : Sattumat. 9, 8, 10.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuutta automaattitrukilla

Lahtinen, K., Rasa, P-L. & Määttä, T., 1988, In : Konepajamies. 4, p. 20-23

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvallisuutta purkutöihin

Tanskanen, K., 1987, In : Rakennustaito. 82, 3, p. 30-31

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvapainatuksen pysyttävä edellä

Koivumäki, K., 2005, In : GT-lehti. 5, p. 14-15

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvarajakytkimiä asennettu väärin

Rouhiainen, V. & Virolainen, K., 1987, In : Työ, terveys, turvallisuus. 14, p. 12-14

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvarajakytkimiä ei osata käyttää eikä asentaa

Rouhiainen, V. & Virolainen, K., 1988, In : Sähköurakoitsija. 10, p. 42-43

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvaratkaisuja pakkaus- ja etikettipainamiseen

Heilmann, J., 2009, In : GT-lehti. p. 3-4

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvasignaalit väylää pitkin - modernilla tekniikalla taataan turvallisuutta

Translated title of the contribution: Safety signals via bus - Modern technology ensures safetyMalm, T. & Hietikko, M., 2003, In : Automaatioväylä. 19, 1, p. 18-19

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Turvaväylät - Mitä? Koska? Miksi?

Malm, T., 2004, Turvaväylät - turvallisuuteen liittyvien järjestelmien väyläratkaisut. Helsinki: AEL, 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsProfessional

Turvaväylien valintakriteerit

Translated title of the contribution: The selection criteria of safety busesHietikko, M. & Malm, T., 2006.

Research output: Contribution to conferenceOther conference contributionProfessional