Find Research Outputs

1960

The radio-activity of milk collected from various localities in Finland

Rajama, J., Vuorinen, A. & Nikkilä, O., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 29).

Research output: Book/ReportReport

Thermal conditions in the ground from the viewpoint of foundation work, heating and plumbing installations and draining

Vuorelainen, O., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publikation; No. 51).

Research output: Book/ReportReport

The temperature field produced in the ground by a heated slab laid direct on ground and the heat flow from slab to ground

Vuorelainen, O., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 59 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 52).

Research output: Book/ReportReport

The temperatures under houses erected immediately on the ground and the heat losses from their foundation slab

Vuorelainen, O., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 105 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 55).

Research output: Book/ReportReport

The titrimetric behaviour of D-glucono- and D-glucuronolactone and their microquantitative determination

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 31).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia kosteuden ja kostumista hidastavan aineen vaikutuksesta lastulevyn ominaisuuksiin

Liiri, O., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia lastulevyteollisuuden puuraaka-aineista. I. Suomalaiset puulajit lastulevyn raaka-aineina

Liiri, O., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 41 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 17).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia lastutuksesta sekä lastun ominaisuuksien merkityksestä lastulevyn valmistuksessa

Liiri, O., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Untersuchung über die Lebensdauer der Minoritätsträgern in Germanium

Stubb, T., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publikation; No. 49).

Research output: Book/ReportReport

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen käytössä olevat lämmönjohtoluvun määrityslaitteet

Ruso, R. & Kopsala, A., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 41).

Research output: Book/ReportReport

Voiteluaineista

Rauhala, V., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 27).

Research output: Book/ReportReport

X-ray examination and weldstrength factor

Eiro, O., 1960, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

1961

A device for the continuous measurement and recording of the thickness of glass sheets

Laurila, E., Saari, L. & Savolainen, K., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 10 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 62).

Research output: Book/ReportReport

Betonin gammavaimennusnomogrammi

Pihlajavaara, S. & Pihlman, E., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 52).

Research output: Book/ReportReport

Betoniterästen lujuus ja hauraus. Eräitä vertailevia tutkimuksia

Parland, H., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Eräs menetelmä suhteellisen suuren resistiivisyyden omaavan puolijohteen resistiivisyyden määrittämiseksi

Kytöniemi, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of the crystallinity of cellulose by X-ray diffractometry. Parts 1 to 4

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Hårdningstidens inverkan på med kalkbruk murade konstruktioners bärförmåga

Silen, H., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 45).

Research output: Book/ReportReport

Investigations of radio reflections from satellite-produced ion trails using 100 Mc CW radar

Tiuri, M., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 47 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 59).

Research output: Book/ReportReport

Investigations on the buckling of compressed columns assembled by nailing

Niskanen, E., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 63).

Research output: Book/ReportReport

Korrosion av järn och stål ingjutet i betong

Sneck, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 49).

Research output: Book/ReportReport

Lämmityslaitoksen ja lämmityksen aiheuttamat kustannukset eräissä suunnitelluissa asuinrakennustyypeissä

Ohvo, M., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 44).

Research output: Book/ReportReport

Oman työn osuus omakotitalojen rakentamisessa

Halmeenmäki, H., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 68 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 47).

Research output: Book/ReportReport

On the factors affecting the stability of ascorbic acid in blackcurrant: Experiments on the enzymatic and nonenzymatic destruction of ascorbic acid

Kuusi, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

Pientalojen ulkoseinien taloudellisuus

Kukkola, M., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 51).

Research output: Book/ReportReport

Poikkileikkaukseltaan suorakulmionmuotoisen yliterästetyn teräsbetonipalkin taivutuksesta

Mehto, L., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 105 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 64).

Research output: Book/ReportReport

Puurakennemaalien säänkestävyydestä ja sen tutkimisesta

Heinonen, K., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusten lämmönkulutuksen mittaaminen ja lämpömäärämittarien tarkistus

Vuorelainen, O., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 46).

Research output: Book/ReportReport

Randspänningarna vid en obelastad gränsyta och deras bestämning på spänningsoptisk väg

Bärs, B., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Savukaasuhäviöiden laskenta täydellisessä ja epätäydellisessä palamisessa

Vuorelainen, O., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 53).

Research output: Book/ReportReport

Sinkitettyjen vesijohtojen syöpymisestä

Haapanen, L., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 35).

Research output: Book/ReportReport

The base-binding capacity of cellulose as a measure of its carboxyl and lactone group content

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 38).

Research output: Book/ReportReport

The effect of the deformations on the bending moment in a glued laminated circular arch

Niskanen, E., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 58).

Research output: Book/ReportReport

The influence of the presence of cloud on the quality of black-currant juice, and particularly on the stability of ascorbic acid

Kuusi, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

The measurement of the Hall effect with the aid of microwaves in germanium specimens changing from n-type to p-type

Stubb, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 60).

Research output: Book/ReportReport

Turve: Orgaaninen raaka-aine ja sen uudet jalostusmahdollisuudet

Sundgren, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 37).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia ja havaintoja lastulevyn käytöstä puusepänteollisuudessa

Liiri, O. & Haavisto, S., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia lastulevyn ominaisuuksista

Liiri, O., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia lastulevyn pitkäaikaisesta kostutuksesta sekä kosteusvaihtelujen vaikutuksesta lastulevyn ominaisuuksiin

Liiri, O., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Über die Messung der Spannungsverluste in Stahl bei erhöhten Temperaturen

Salokangas, J., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publikation; No. 57).

Research output: Book/ReportReport

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kemiallisteknillinen laboratorio

Heinonen, K. & Visapää, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 41).

Research output: Book/ReportReport

Vetoakestämätöntä pilaria rasittavan normaalivoiman epäkeskisyyden määrittämisestä eräillä tunnetuilla kehänlaskumenetelmillä

Putkonen, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 151 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 61).

Research output: Book/ReportReport

Yleissuunnittelun vaikutus koulurakennusten rakennus-ja vuosikustannuksiin

Saarsalmi, E., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 174 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 53).

Research output: Book/ReportReport

1962

A magnetic analyzer for permeability measurements of drill cores

Sairio, E., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

A modified Rathenau-magnetometer and its use for the determination of ferrite content of some stainless steels

Pesonen, J. & Siltari, O., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Asfalttipäällysteiden stabiilisuuteen vaikuttavista tekijöistä

Oksala, N., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 72).

Research output: Book/ReportReport

Asuinkerrostalojen korjauskustannuksista

Silvonen, J. & Salmela, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 73).

Research output: Book/ReportReport

Asunnon ikkunat ja niistä aiheutuvat kustannukset

Kervinen, J., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 54).

Research output: Book/ReportReport

Betonin ennakkokokeiden taloudellisuudesta

Hyvärinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 102 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 59).

Research output: Book/ReportReport

Betonin kiviaineksista, suhteituskertoimesta ja puutteellisen laadunvalvonnan seurauksista

Hyvärinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 58).

Research output: Book/ReportReport