Find Research Outputs

1961

Lämmityslaitoksen ja lämmityksen aiheuttamat kustannukset eräissä suunnitelluissa asuinrakennustyypeissä

Ohvo, M., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 44).

Research output: Book/ReportReport

Oman työn osuus omakotitalojen rakentamisessa

Halmeenmäki, H., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 68 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 47).

Research output: Book/ReportReport

On the factors affecting the stability of ascorbic acid in blackcurrant: Experiments on the enzymatic and nonenzymatic destruction of ascorbic acid

Kuusi, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

Pientalojen ulkoseinien taloudellisuus

Kukkola, M., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 51).

Research output: Book/ReportReport

Poikkileikkaukseltaan suorakulmionmuotoisen yliterästetyn teräsbetonipalkin taivutuksesta

Mehto, L., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 105 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 64).

Research output: Book/ReportReport

Puurakennemaalien säänkestävyydestä ja sen tutkimisesta

Heinonen, K., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusten lämmönkulutuksen mittaaminen ja lämpömäärämittarien tarkistus

Vuorelainen, O., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 46).

Research output: Book/ReportReport

Randspänningarna vid en obelastad gränsyta och deras bestämning på spänningsoptisk väg

Bärs, B., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Savukaasuhäviöiden laskenta täydellisessä ja epätäydellisessä palamisessa

Vuorelainen, O., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 53).

Research output: Book/ReportReport

Sinkitettyjen vesijohtojen syöpymisestä

Haapanen, L., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 35).

Research output: Book/ReportReport

The base-binding capacity of cellulose as a measure of its carboxyl and lactone group content

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 38).

Research output: Book/ReportReport

The effect of the deformations on the bending moment in a glued laminated circular arch

Niskanen, E., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 58).

Research output: Book/ReportReport

The influence of the presence of cloud on the quality of black-currant juice, and particularly on the stability of ascorbic acid

Kuusi, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

The measurement of the Hall effect with the aid of microwaves in germanium specimens changing from n-type to p-type

Stubb, T., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 60).

Research output: Book/ReportReport

Turve: Orgaaninen raaka-aine ja sen uudet jalostusmahdollisuudet

Sundgren, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 37).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia ja havaintoja lastulevyn käytöstä puusepänteollisuudessa

Liiri, O. & Haavisto, S., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia lastulevyn ominaisuuksista

Liiri, O., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia lastulevyn pitkäaikaisesta kostutuksesta sekä kosteusvaihtelujen vaikutuksesta lastulevyn ominaisuuksiin

Liiri, O., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Über die Messung der Spannungsverluste in Stahl bei erhöhten Temperaturen

Salokangas, J., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publikation; No. 57).

Research output: Book/ReportReport

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kemiallisteknillinen laboratorio

Heinonen, K. & Visapää, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 17 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 41).

Research output: Book/ReportReport

Vetoakestämätöntä pilaria rasittavan normaalivoiman epäkeskisyyden määrittämisestä eräillä tunnetuilla kehänlaskumenetelmillä

Putkonen, A., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 151 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 61).

Research output: Book/ReportReport

Yleissuunnittelun vaikutus koulurakennusten rakennus-ja vuosikustannuksiin

Saarsalmi, E., 1961, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 174 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 53).

Research output: Book/ReportReport

1962

A magnetic analyzer for permeability measurements of drill cores

Sairio, E., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

A modified Rathenau-magnetometer and its use for the determination of ferrite content of some stainless steels

Pesonen, J. & Siltari, O., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Asfalttipäällysteiden stabiilisuuteen vaikuttavista tekijöistä

Oksala, N., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 72).

Research output: Book/ReportReport

Asuinkerrostalojen korjauskustannuksista

Silvonen, J. & Salmela, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 73).

Research output: Book/ReportReport

Asunnon ikkunat ja niistä aiheutuvat kustannukset

Kervinen, J., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 54).

Research output: Book/ReportReport

Betonin ennakkokokeiden taloudellisuudesta

Hyvärinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 102 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 59).

Research output: Book/ReportReport

Betonin kiviaineksista, suhteituskertoimesta ja puutteellisen laadunvalvonnan seurauksista

Hyvärinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 58).

Research output: Book/ReportReport

Betonin sähköisistä ominaisuuksista ja niiden sovellutuksista

Nikkanen, P., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 76 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 60).

Research output: Book/ReportReport

Betonin tilastollisen laadunvalvonnan sovellutuksia

Lammi, T., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 64).

Research output: Book/ReportReport

Betonin tilastollisesta laadunvalvonnasta I. Eksentrisen t-jakautuman ominaisuuksista ja sovellutuksista laadunvalvontaan

Lammi, T., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 66).

Research output: Book/ReportReport

Betoniteknillisiä julkaisuja

Ahtola, P. & Parsikangas, T-L., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 56).

Research output: Book/ReportReport

Den elektriska analogimaskinens byggnad och användning

Karttunen, P., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Determination of the bearing capacity of a straigth elastic bar when the stress-strain function is a parabola of the second degree

Seppälä, V., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 65).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden Suomessa esiintyvien maakaasujen koostumuksesta

Sundgren, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 40).

Research output: Book/ReportReport

Eri asuntotyyppien suhteelliset kustannukset

Holttinen, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 89 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 74).

Research output: Book/ReportReport

Finnische Erfahrungen mit alten Kochern in der Zelluloseindustrie

Salokangas, J., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

Finska anvisningar för strålningsskyddade betongkonstruktioner

Nykänen, A. & Pihlajavaara, S., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 8 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 65).

Research output: Book/ReportReport

Funktioiden tilastollisista tunnusluvuista, kun funktioiden muuttujat on saatu mittauksista

Lammi, T., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 93 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 63).

Research output: Book/ReportReport

Kiinteiden vastusten käyttöominaisuudet ja laadun valvonta

Koski, P., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Koulurakennuksen taloudellinen suunnittelu

Salmela, A., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 283 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 68).

Research output: Book/ReportReport

Lahosuoja-aineilla suoritettuja kenttä-ja laboratoriokokeita

Suolahti, O., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 75 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 22).

Research output: Book/ReportReport

Lämmön omakustannushinnan muodostuminen kaukolämmityslaitoksessa ja laitoksen taloudellinen teho

Vuorelainen, O., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 61).

Research output: Book/ReportReport

Näyteikkunoitten kustannuksista

Kervinen, J., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 50).

Research output: Book/ReportReport

Puun liimauskäsikirja. Osa I: Liimat

Sorsa, B., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 189 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

Rakennevalinnan vaikutus asuinkerrostalojen kantavien ja eristävien rakenteiden rakennus-ja vuosikustannuksiin

Kukkola, M., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 73 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 71).

Research output: Book/ReportReport

Realization of accuracy requirements specified for sinusoidal signals in a closed-loop a.c. amplifier

Karttunen, P., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 66).

Research output: Book/ReportReport

Roentgenographic measurements of stress with the aid of Cr radiation

Vesikivi, E., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 11).

Research output: Book/ReportReport

Statistisk bedömning av betongkvaliteten

Gustafsson, S., 1962, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 57).

Research output: Book/ReportReport