Find Research Outputs

1982

Kaukolämpöverkon vuotojen paikantaminen akustisella korrelaatiotekniikalla

Turtiainen, H., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 109).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Heating

Kellarin taloudellisuus pientalossa

Osara, L., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 71).

Research output: Book/ReportReportProfessional

economics

Keraamisten muottien valmistusmenetelmät Shaw ja Unicast

Rantala, T., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 100).

Research output: Book/ReportReportProfessional

ceramics

Kevytmetallien käyttö tulevaisuudessa

Auerkari, P., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 98).

Research output: Book/ReportReportProfessional

beryllium
magnesium
metals

Kiinteistöjen ylläpidon laatuluokitus: Esitutkimus

Möttönen, V., Aho, T. & Lounela, T., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 67 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 120).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Maintenance

Kiinteistönhoidon tutkimusohjelma vuosiksi 1981-1983

Aho, T., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 65).

Research output: Book/ReportReportProfessional

research programs

Koerakentamiskohteiden toteutuksen ja seurannan arviointi

Railio, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 135).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Koneiden digitaaliohjatut sähköhydrauliset käytöt

Karlen, H. & Vainio, H., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 165).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Konepajateollisuuden tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus (CAD/CAM)

Aaltonen, K., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 163).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Computer aided manufacturing
Mechanical engineering
Computer aided design
Fog

Kornstorlekens inverkan på ett seghärdningsståls brottseghet vid låga temperaturer: Diplomarbete

Translated title of the contribution: A quantitative statistical model for cleavage fracture initiation in carbide strengthened steels (Thesis Work)Wallin, K., 1982, Espoo. 14 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Korroosio nakertaa öljysäiliöitä - vauriot voidaan ehkäistä

Hakkarainen, T., 1982, In : Palontorjuntatekniikka. 12, 3, p. 86-88

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Korrosionsproblem i reaktormaterial: Tredje nordiska seminariet

VTT, 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 164 p. (VTT Symposium; No. 21).

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

Kosteuden vaikutus vanerin puristuslujuuteen

Suominen, M., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 46 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 81).

Research output: Book/ReportReportProfessional

plywood

Kotimaisten polttoaineiden ominaisuudet: Osa 2. Näytteiden esikäsittely- ja testausohjeet

Nieminen, M. & Ranta, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 164).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kotimaisten polttoaineiden ominaisuudet: Osa 1. Termisen kuivauksen vaikutus palaturpeen rakenteeseen

Nieminen, M., Ranta, J. & Suoninen, E., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 135).

Research output: Book/ReportReportProfessional

peat
drying
heat

Kuljetusalan tietokoneohjelmat vuonna 1981

Pyymäki, M., Karhu, M. & Vornanen, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 47 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 76).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kuorma-auton polttonesteenkulutuksen vähentäminen kuormatilaa muotoilemalla

Alppivuori, K. & Hilska, L., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 91).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Postia
energy use and consumption
trucks

Kuuman betonin käyttö rakennustyömaalla

Kilpi, E., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 51 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 147).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lääkintälaitteiden laite-erittelylomakkeet

VTT, 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 64).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lääkintälaitteiden nimikkeistö

VTT, 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 65 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 85).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Lämmitysmuodon valintaperusteet: Osa 1. Pientaloalueet

Kärkkäinen, S., Peltola, R., Ranne, A. & Sipilä, K., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 120 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 97).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Heating

Lämmitysmuodon valintaperusteet: Osa 3. Yhteenveto

Kärkkäinen, S., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 54 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 99).

Research output: Book/ReportReportProfessional

heating systems

Lämmitysmuodon valintaperusteet: Osa 2. Yksittäiset pientalot

Heikkinen, L. & Kärkkäinen, S., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 92 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 98).

Research output: Book/ReportReportProfessional

heating systems
hake
41 Citations (Scopus)

Lead 210 and mass-increment dating of two Finnish sphagnum hummocs

El-Daoushy, F., Tolonen, K. & Rosenberg, R., 1982, In : Nature. 296, p. 429 - 431 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Leipomoiden energiansäästöopas

Laukkanen, M., Paloheimo, M., Jussila, A. & Railio, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 117 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 84).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Leningradin kaupungin alueen pohjasuhteista

Patjas, E., Saarelainen, S. & Tammirinne, M., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 101).

Research output: Book/ReportReportProfessional

USSR

Liikennejärjestelyjen vaikutus ajoneuvojen energiankulutukseen

Alppivuori, K., Mäkelä, K. & Kallberg, H., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 131).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Pediculus
Motor Vehicles

Liikennevahinkojen tapaustutkimusmenetelmä: Tampereen kokeilu

Salusjärvi, M., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 177 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 111).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Traffic Accidents
Research

Liimaan sekoitettavien fungisidien ja insektisidien kaasukromatografinen analysoiminen vanerinäytteistä

Mansikkamäki, P., Pyysalo, H. & Mäkitie, O., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 37 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 123).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Louhintamäärät Suomessa vuosina 1978-1980

Translated title of the contribution: Quantities of rock blasted in Finland in 1978 - 1980Tammirinne, M. & Virtanen, E., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 108).

Research output: Book/ReportReportProfessional

porins
Finland
rocks

Lyöntipaalujen valmistus ja käyttö Suomessa vuonna 1981

Slunga, E., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 144).

Research output: Book/ReportReportProfessional

pile

Maahan upotettujen öljysäiliöiden syöpymisvaurioiden korjaus

Hakkarainen, T., Varjonen, O. & Kaunisto, T., 1982, In : LVI: lämpö-, vesi- ja ilmastointitekninen aikakauslehti. 34, 2, p. 76-78

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Maan hinta kuntien raakamaakaupoissa

Myhrberg, O. & Väänänen, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 215 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 134).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Maitohappokäyneet vihannesmehut: Eräiden luontaistuotekaupan mehunäytteiden laadusta

Kuusi, T., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 53 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 81).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Massan ja ulkoseinien eristystason vaikutus pientalon energiankulutukseen

Kalema, T., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 33 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 161).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Masuunikuonan käyttö maa- ja tienrakennuksessa: Tekniset ohjeet

Eerola, M. & Kankare, E., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 137).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Matalaan asennettujen putkijohtojen routasuojaus ja lämmöneristäminen

Mäkelä, H., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 113).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Intsia bijuga
insulating materials
frost
heat

Measurement of local air tightness in buildings: Nordtest-project 176-79

Siitonen, V., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 33 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 125).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Air
Inspection

Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimus 1980-1982: Energian kulutus tuotteiden kuljetuksissa

Hackman, J. & Kivimäki, J., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 41 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 102).

Research output: Book/ReportReportProfessional

forest industries
energy

Mekaanisen metsäteollisuuden energiatutkimus 1980-1982: Yhteenveto

Usenius, A., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 172 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 137).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Research
Forests
toki-shakuyaku-san

Mekaniska och termiska egenskaper av modellmaterial. Del 1: Modellvaxet Filia: SIMON-rapport

Finer, S., Kivivuori, S. & Kleemola, H., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 121).

Research output: Book/ReportReportProfessional

thermal properties
waxes
mechanical properties
Finland

Metallien ja muovien kuluminen liukuvassa voitelemattomassa kosketuksessa

Sundquist, H. & Haikola, T., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 68 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 124).

Research output: Book/ReportReportProfessional

plastics
metals

Metsäenergian käyttö ja jalostus: Osa 5: Jätepuun käyttömahdollisuudet polttoaineena

Äijälä, M. & Sahrman, K., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 65).

Research output: Book/ReportReportProfessional

waste wood
energy

Metsäenergian käyttö ja jalostus: Osa 6. Nopeakasvuisten puiden ominaisuudet ja jauhatus

Äijälä, M., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 48 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 108).

Research output: Book/ReportReportProfessional

grinding
energy

Metsäenergian käyttö ja jalostus: Osa 7. Pyrolyysiöljyn ja puuhiilen tuotantomahdollisuus metsätähteestä Suomessa

Arpiainen, V., Kytö, M., Asplund, D. & Äijälä, M., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 119).

Research output: Book/ReportReportProfessional

pyrolysis
charcoal
Finland
air
oils
10 Citations (Scopus)

Microprocesses in stress corrosion crack initiation in austenitic stainless steels

Hänninen, H. & Aho-mantila, I., 1982, In : Metals Technology. 9, 2, p. 109-116

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Austenitic stainless steel
Crack initiation
Corrosion
Electron microscopy
Chlorides

Mikroaaltotransistorin kohinaparametrien mittaaminen

Ikäläinen, P., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 64).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Miksi regeneroida öljyä? Käytettyjen öljyjen regeneroinnin seminaari

VTT, 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (VTT Symposium; No. 19).

Research output: Book/ReportBook (editor)Scientificpeer-review

1 Citation (Scopus)

Multistereo synchrotron X-ray topography

Tuomi, T., Kelhä, V., Naukkarinen, K. & Blomberg, M., 1982, In : Zeitschrift fur Naturforschung - Section A Journal of Physical Sciences. 37, p. 607 - 610 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
Wave transmission
Topography
Synchrotrons
Silicon
topography

Multivariable control design of grinding in Vuonos by inverse Nyquist Array method

Jämsä, S-L., Penttinen, J. & Melama, H., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 45 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 130).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Controllers
Software packages
Dynamic models
Particle size
Compensation and Redress