Find Research Outputs

1973

Jupperi ennen kaavoitusta: Haastattelututkimus

Railio, M. & Suokko, S., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Kanaviston ääniteknillinen asetus

Laine, J., 1973, In : Rakennustekniikka. 5, p. 351-355

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

KAR-lujuuslajitellun sahatavaran määrät V-ja VI-laatuisissa erissä sekä näin lajitellun sahatavaran taivutusarvot

Saarelainen, U., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Kivilajien porattavuudesta laboratorio-olosuhteissa

Visti, M., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Kivilajien porattavuudesta maasto-olosuhteissa

Pitkämäki, S., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 102 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Laboratoriokoe luokkahuoneen jäähdyttämisestä ilmanvaihtoa säätämällä

Siitonen, V., Liukkonen, E. & Ventovuori, T., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Lämpötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Laser-indusoituun fuusioon perustuvan energiatuotannon mahdollisuuksista

Laaksonen, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 95 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydintekniikan tutkijaryhmä. Tiedonanto; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Liikennetekniikkaa haja-asutusalueella

Tervola, V., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 135 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maanjakotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Maaluiskan vakavuus kerrallisessa koheesiomaassa: Tutkimus Saimaan kanavan rakennustyön aikana tapahtuneista sortumista

Slunga, E., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 107 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 11).

Research output: Book/ReportReport

Maatalousrakennusten rakennuskustannusten ennakointimenetelmä

Sormunen, K., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 34 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 15).

Research output: Book/ReportReport

Maatilan rakennukset ja rakennusosien ja rakenteiden yksikkökustannuksia

Sormunen, K., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 279 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Mallasohran proteiinipitoisuuden merkitys oluen valmistuksessa

Enari, T-M., Linko, M., Loisa, M. & Pietilä, K., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 71 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Biotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Muoviset kohopainolevyt I. Fotopolymeerilevyt

Virtanen, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Graafinen laboratorio. Tiedonanto; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Muoviset kohopainolevyt II. Muovimatriisit ja muovistereot

Virtanen, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Graafinen laboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Neutron and gamma radiography with a research reactor

Reijonen, H., 1973, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (Technical Research Centre of Finland: Electrical and Nuclear Technology. Publication; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

On the determination of Pu and Pu240 from reactor fuel by neutron radiography with filtered neutron beams

Reijonen, H. & Jauho, P., 1973, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (Technical Research Centre of Finland: Electrical and Nuclear Technology. Publication; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

On the excitation of characteristic TiK, NbK and AuM X-rays by 0.7-2.5 MeV proton bombardment

Fahlenius, A., 1973, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 14 p. (Technical Research Centre of Finland: Electrical and Nuclear Technology. Publication; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

Panimoiden sivutuotteiden ja jätteiden hyväksikäyttö

Viskari, R., Enari, T-M. & Linko, M., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 43 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Biotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Paperin pölyävyyden määrittäminen offsetkoneella

Monni, O., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 9 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Graafinen laboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Parallel plane tackmeter, a new tackmeter measuring fast ink film splitting in plane geometry

Kelhä, V., Manninen, M., Oittinen, P. & Tiesmäki, J., 1973, In : Graphic Arts in Finland. 1, p. 1-8

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Polymeerien ja kuitujen vaikutus kevytsorabetonin ja tavallisen betonin ominaisuuksiin

Pyysalo, M., 1973, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 27).

Research output: Book/ReportReport

polymers
Olla
4 Citations (Scopus)

Precipitation associated with the climb of a⟨100⟩ dislocations in a low-carbon iron-vanadium alloy

Heikkinen, V. & Hakkarainen, T., 1973, In : Philosophical Magazine A: Physics of Condensed Matter, Structure, Defects and Mechanical Properties. 28, 1, p. 237-240 4 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

vanadium alloys
Vanadium alloys
iron alloys
Iron alloys
Vacancies

Puurakennusten ulkoseinämaalien tutkimusmenetelmiä

Koski, L., Myllylä, E. & Sneck, T., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Radiation and research and radiation and technology

Rosenberg, R., 1973, Radiation and research: Radiation and technology: Proceedings of a symposium held by the Nordic society for radiation research and radiation technology in n connection of the 4th annual meeting of the society . Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland, (VTT Symposium; No. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsScientific

Rakeisuuden vaikutus hiekan ja soran painumis- ja tiiveysominaisuuksiin

Valkeisenmäki, A., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 71 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusmaan käyttöönottoprosessi: Tutkimus rakennusmaan käyttöönottoprosessin ohjauksen kehittämismahdollisuuksista kunnan kannalta

Raitanen, P., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 201 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maanjakotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 6).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusten lämmitys-, ilmanvaihto-ja lämpimän käyttöveden laitteiden energiatalous: Esitutkimus

Aittomäki, A. & Seppänen, O., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Lämpötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

Rakennusten lämpötalous

Salokangas, R., Lahti, P. & Ruokojoki, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 112 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Rakentaminen kansantaloudessa

Salokangas, R., Ahokas, J. & Hämäläinen, O., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 122 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Rakenteiden luotettavuus

Hannus, M., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 8).

Research output: Book/ReportReport

Runkoääni-ilmiöiden vaikutus asuinkerrostalojen ääneneristävyyksiin

Lasanen, L., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 34 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

Sahatavaran kuivausvikoihin, erityisesti halkeiluun, vaikuttavista tekijöistä

Paajanen, T., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 42 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Puutavaraboratorio. Tiedonanto; No. 4).

Research output: Book/ReportReport

Suomalaisten asuinkerrostaloja koskevat asumistavoitteet

Suokko, S., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 14).

Research output: Book/ReportReport

Suomugrafiittivaluraudan ymppäys

Ottosson, C., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 49 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Taipuisiin putkijohtoihin kohdistuva maanpaine

Jääskeläinen, H., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Taipuisten maaviemäriputkien muodonmuutos

Jääskeläinen, H., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 65 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Talonrakennusalan taloudellisuusstandardien laadintaa koskeva esitutkimus

Ahokas, J. & Kiiras, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 166 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

Talonrakennustyömaan muotit: Esitutkimus

Hämäläinen, O., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 43 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Talvibetonointia käsittelevää kirjallisuutta vuodesta 1956 vuoteen 1972

Nykänen, J., 1973, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

winter

Texture and magnetic properties in Fe-Si steel

Szpunar, J. & Ojanen, M., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

TRANSHEX: A two-dimensional multigroup collision probability computer program for hexagonal geometry

Patrakka, E., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

TRIGON, a two-dimensional multigroup diffusion code for trigonal or hexagonal mesh

Kaloinen, E., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 72 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimus yksityisten teiden kunnossapitokustannuksista kiinteistörakennetekijäin valossa

Lambert, J., 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 124 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maanjakotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 5).

Research output: Book/ReportReport

Viscoelasticity of plywood under constant climatic conditions

Ranta-Maunus, A., 1973, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Technical Research Centre of Finland: Building Technology and Community Development. Publication; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

Ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelmaprojektin loppuraportti

VTT, 1973, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 23).

Research output: Book/ReportReport

1972

Ainevarmuuskertoimeen perustuva betonin puristuslujuustesti

Lammi, T., 1972, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 21).

Research output: Book/ReportReport

Safety factor
Compressive strength
Concretes

Användningen av neutron-aktiveringsanalys med isotopkälla vid processkontrollanalyser

Lindfors, B., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 13).

Research output: Book/ReportReport

Application of the X-ray spectroscopic method to texture measurements

Szpunar, J. & Ojanen, M., 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 18 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Reaktorilaboratorio. Tiedonanto; No. 16).

Research output: Book/ReportReport

Asfalttipäällysteiden koestusmenetelmiä (TIE-menetelmät)

VTT, 1972, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 233 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 8).

Research output: Book/ReportReport