Find Research Outputs

1981

Tuulensuojan vaikutus pakotettuun nurkkakonvektioon ja lämmöneristykseen

Kokko, E. & Pohjalainen, P., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

shield
convection
thermal insulation

Vaahtoprosessit tekstiiliteollisuudessa: Kirjallisuustutkimus

Clas, R., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 41 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 36).

Research output: Book/ReportReport

Vahinkokäynnistymisten estäminen

Veikko, R., Markku, R. & Jouko, S., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 77 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 32).

Research output: Book/ReportReport

Värmelagrets driftsimulering och -ekonomi i ett fjärrvärmesystem med kombinerad el- och värmeproduktion

Kärkkäinen, S., Ranne, A. & Sipilä, K., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 58).

Research output: Book/ReportReport

Vedyn käyttö energiataloudessa

Pirilä, P., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 61).

Research output: Book/ReportReport

Vesistön likaantumisen virkistyskäytölle aiheuttamat haitat ja niiden arviointi katselmustoimituksessa

Maria, K., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 119 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 23).

Research output: Book/ReportReport

Voimalaitosinvestointien tuonti- ja työllisyysvaikutukset

Tamminen, E. & Kangas, M., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 40).

Research output: Book/ReportReport

power plants
imports

VTT:n julkaisutoiminta vuonna 1980 - VTTs publikationsverksamhet år 1980 - Publication activities of VTT in 1980

VTT, 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 125 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Finland

Ydinjätehuoltovarausmaksun arviointi

Vieno, T., 1981, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 78 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 59).

Research output: Book/ReportReport

Ydinpolttoainekierron vaihtoehdot pitkällä aikavälillä

Vira, J. & Vieno, T., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

alternative fuels
nuclear fuels

Yhdyskuntajätteen polton ympäristövaikutukset

Mroueh, U-M. & Laukkarinen, A., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 50 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Kemian laboratorio. Tiedonanto; No. 32).

Research output: Book/ReportReport

1980

1Cr+1/2Mo-teräksen viruminen korkeissa lämpötiloissa

Huhtikangas, S., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Metallilaboratorio. Tiedonanto; No. 53).

Research output: Book/ReportReport

Afrikan ja Lähi-idän ilmastolliset, geologiset ja geotekniset yleispiirteet

Patrikainen, P., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 178 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Geotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 41).

Research output: Book/ReportReport

Air infiltration research in Finland

Railio, J., Saarnio, P. & Siitonen, V., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: LVI-tekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 52).

Research output: Book/ReportReport

A list of buyer's guide issues in periodicals

Vesterinen, P. & Laitinen, S., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 22 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teknillinen informaatiopalvelulaitos. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Ambulatorinen monitorointi: Tekniikka ja sovellutukset

Saranummi, N., 1980, VTT Technical Research Centre of Finland. 33 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sairaalatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 17).

Research output: Book/ReportReport

3 Citations (Scopus)

A method for measuring the planar interparticle distance between plate-like precipitates

Törrönen, K., 1980, In : Metallography. 13, 4, p. 329 - 344 16 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Vanadium
Metal foil
Carbides
Precipitates
precipitates

A nodal method for calculating power distributions for LWR-type reactors with square fuel lattices

Höglund, R., 1980, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 27 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 51).

Research output: Book/ReportReport

ARANO: A computer program for the assessment of radiological consequences of atmospheric radioactive releases

Savolainen, I. & Vuori, S., 1980, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 53).

Research output: Book/ReportReport

Astacus, a reverse neutron time-of-flight diffractometer using a Fourier chopper

Tiitta, A., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 53 p. (Technical Research Centre of Finland: Electrical and Nuclear Technology. Publication; No. 27).

Research output: Book/ReportReport

Asuntotuotannossa käytettävien rakennusaineiden terveydellisyyden valvontaa ja tarvittavaa tutkimustoimintaa kartoittava esitutkimus

Rautiainen, L., 1980, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennetekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

A transmission probability method for calculation of neutron flux distribution in hexagonal geometry

Wasastjerna, F. & Lux, I., 1980, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 130 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 46).

Research output: Book/ReportReport

Aurinko-ja lämpöpumppujärjestelmien toimintaa kuvaava tietokoneohjelma

Kalema, T. & Wellman, K., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 68 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: LVI-tekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 55).

Research output: Book/ReportReport

Autoihin sijoitettavien lastenistuinten käyttö- ja turvallisuusvaatimuksia

Mauri, P. & Alppivuori, K., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 41 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 64).

Research output: Book/ReportReport

Availability study of the SECURE nuclear district heating plant

Himanen, R., Mankamo, T. & Sundholm, R., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 48).

Research output: Book/ReportReport

Bensiinialkoholiseos moottoripolttoaineena Suomen ilmastossa

Leppämäki, E., Nylund, N-O. & Saarialho, A., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Tiedonanto; No. 33).

Research output: Book/ReportReport

Betoni-ja silikaattitekniikan laboratorion julkaisut v. 1975 - 1979

Haapalainen, A., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 69).

Research output: Book/ReportReport

Betonilattioiden päällystettävyys

Siro, H. & Heikki, R., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 88 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 70).

Research output: Book/ReportReport

Betoni pientalon rakennusmateriaalina

Korander, O. & Lehtinen, E., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 122 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 71).

Research output: Book/ReportReport

Betoniputkien tiiviys

Nykyri, P. & Soini, R., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 96 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 77).

Research output: Book/ReportReport

Betonoidun pistehitsatun ristiliitoksen toiminta

Jokela, J., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 106 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 75).

Research output: Book/ReportReport

Brandsläckningspulver: Karakterisering och identifiering

Weckman, H., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 73 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 18).

Research output: Book/ReportReport

soil mechanics
standardization
road construction
research program
engineering
2 Citations (Scopus)

Coefficient of friction between ice and some construction materials, plastics and coatings

Oksanen, P., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 73 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennetekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Control theoretic modelling of the human process operator

Timonen, J., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 67 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Sähkötekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 55).

Research output: Book/ReportReport

Corrections and additions to CONTEMPT-LT computer codes for containment analysis: Revised version of CONTEMPT-LT/26

Eerikäinen, L., 1980, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 25 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 44).

Research output: Book/ReportReport

Description and use of NUFCOS-2 for fuel cycle analyses

Westerberg, R. & Vira, J., 1980, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 58).

Research output: Book/ReportReport

Ekotalon lämmitys-ja jätehuoltojärjestelmän ominaisuudet

Siitonen, V., Kalema, T., Laukkarinen, T. & Lindström, K-E., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 89 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Julkaisu; No. 23).

Research output: Book/ReportReport

Elemental and nuclear analysis at the Reactor Laboratory, Technical Research Centre of Finland

Rosenberg, R., 1980, In : Journal of Radioanalytical Chemistry. 60, 1, p. 303 - 313 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Finland
Research

Elinkeinomenetysten arviointi lunastustoimituksissa

Sneck, T., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 67 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maankäytön laboratorio. Tiedonanto; No. 34).

Research output: Book/ReportReport

En planande båts bottenkonstruktion: Dimensionering och materialjämförelse

Holm, G., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 28 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Laivatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 10).

Research output: Book/ReportReport

Erään aurinko-ja ilmalämmitysjärjestelmän ominaisuudet ja energiansäästömahdollisuudet sähkölämmitykseen verrattuina

Kalema, T., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: LVI-tekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 50).

Research output: Book/ReportReport

Eräiden rakennustyyppien rakennuskustannukset ja niiden arviointi

Kanerva, V., Rihtniemi, S. & Skogberg, M., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennustalouden laboratorio. Tiedonanto; No. 61).

Research output: Book/ReportReport

13 Citations (Scopus)

Evaluation of the mutagenicity of epoxytrichothecene mycotoxins in Drosophila melanogaster

Sorsa, M., Linnainmaa, K., Penttilä, M. & Ilus, T., 1 Jan 1980, In : Hereditas. 92, 1, p. 163-165 3 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientificpeer-review

Open Access

Förbättring och underhåll av grusvägar (FUG): Dagens situation

Jämsä, H. & Kankare, E., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 86 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 63).

Research output: Book/ReportReport

Foreign building regulations: Preliminary study concerning establishing an information service

Swanljung, R. & Kanko, T., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Rakennetekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 1 ).

Research output: Book/ReportReport

Graafisen teollisuuden kemikaalirekisteri

Manni-Loukkola, S. & Virtanen, J., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 35 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Graafinen laboratorio. Tiedonanto; No. 20).

Research output: Book/ReportReport

Graafisen teollisuuden tiedonsiirto: Tilannekatsauksia ja ohjeita

Ahola, E., Nieminen, R. & Vanhatalo, S., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 110 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Graafinen laboratorio. Tiedonanto; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja typen oksidien päästöselvitys Uudenmaan läänissä

Manninen, A., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 23 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Kemian laboratorio. Tiedonanto; No. 27).

Research output: Book/ReportReport

Havaitsemisprosessi pienoismallikuvauksessa

Sneck, T., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 29 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maankäytön laboratorio. Tiedonanto; No. 35).

Research output: Book/ReportReport