Find Research Outputs

1970

Tulevaisuuden tilusjärjestelyistä haja-asutusalueilla

Heiskanen, O., 1970, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 9 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Maanjakoteknillinen laboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimuksia tiivistetyn hiiliteräksen kuonasulkeumista

Asanti, P. & Ottosson, C., 1970, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 2).

Research output: Book/ReportReport

Tutkimusselostus Boliden Bis -suolalla painekyllästettyjen ja 15 vuotta käytössä olleiden mäntypylväiden kunnosta ja kyllästepitoisuuksista

Aho, V., 1970, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 11 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Lahosuojauslaboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Uusjakotoimitusten rationalisoinnista

Heiskanen, O. & Tapanainen, V., 1970, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 100 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 156).

Research output: Book/ReportReport

Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tielaboratoriosta ja sen toiminnasta

Soveri, U., 1970, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 4 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Tielaboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

Valumuottien ja keernojen peitostus

Asanti, P. & Mäkelä, E., 1970, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 53 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 158).

Research output: Book/ReportReport

Valuteräksen kuumarepeämät

Ottosson, C., 1970, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos: Metallurgian laboratorio. Tiedonanto; No. 3).

Research output: Book/ReportReport

Viestilaitetilojen sisäisiä maattamisjärjestelyjä koskeva suositus

Kaurala, S., 1970, 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teletekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 1).

Research output: Book/ReportReport

1969

Alkupainauma koheesiomaalajeissa

Korhonen, K-H., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 137).

Research output: Book/ReportReport

An approximate solution of a quasi-linear diffusion problem: Tables and nomograms for concentration in slabs in a special case

Servo, K. & Pihlajavaara, S., 1969, VTT Technical Research Centre of Finland. 74 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 153).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

A procedure for the linearisation of calibration curves in X-ray fluorescence

Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 24 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 105).

Research output: Book/ReportReport

A Schottky diode and its behaviour in the gigahertz region

Kanerva, H., Leppävuori, S. & Stubb, T., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 29).

Research output: Book/ReportReport

Asuinkerrostalojen käyttökustannukset. Tutkimus kaukolämmitettyjen Arava-asunto-osakeyhtiö-kerrostalojen käyttökustannuksista Helsingissä v. 1960-1964

Hyttinen, R. & Falcke, C., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 90 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 140).

Research output: Book/ReportReport

Asuntojen verotus

Räsänen, R., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 52 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 154).

Research output: Book/ReportReport

Determination by X-ray fluorescence of calcium in cellulose

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 26 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 113).

Research output: Book/ReportReport

Determination by X-ray fluorescence of manganese in cellulose

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 107).

Research output: Book/ReportReport

Die Anwendungsmöglichkeiten der mehrzeiligen Gersten in der Bierbereitung

Enari, T-M. & Linko, M., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 101).

Research output: Book/ReportReport

Die proteolytischen Enzyme der Gerste

Enari, T-M., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 103).

Research output: Book/ReportReport

Effect of hydrogen on strength properties of Zircaloy-2: Master's thesis

Törrönen, K., 1969, Espoo: Helsinki University of Technology. 87 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Effect of reinforcement on the bending moment distribution in fixed-end reinforced concrete beam

Rechardt, T., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication, Vol. 146).

Research output: Book/ReportReport

Evaluation of the mineral content of bone in vitro: Quantitative analysis of calcium and phosphorus by X-ray fluorescence

Uotila, E. & Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 12 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 91).

Research output: Book/ReportReport

Explanation of the properties of thin-film transistor

Graeffe, R., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 38 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 148).

Research output: Book/ReportReport

Formaldehyd bei der Mälzung

Linko, M. & Enari, T-M., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 21 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 102).

Research output: Book/ReportReport

Geotechnical properties of the clays at the Kimola canal area with special reference to the slope stability

Kankare, E., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 134 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 152).

Research output: Book/ReportReport

Heterogeneous acid hydrolysis of cellulose, Part I. The relative reaction velocity and half-life as concentration-independent measures for the reaction rate

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 19 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 104).

Research output: Book/ReportReport

Heterogeneous acid hydrolysis of cellulose, Part III. The effect of swelling agents on the hydrolysability of cellulose

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 109).

Research output: Book/ReportReport

Heterogeneous acid hydrolysis of cellulose. Part II. The hydrolysability of cellulose

Ant-Wuorinen, O. & Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 108).

Research output: Book/ReportReport

Investigation on microwave integrated circuits made by thin film technique

Leppävuori, S., Löfgren, K-E. & Mannersalo, K., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 20 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 25).

Research output: Book/ReportReport

Investigations on transversely loaded plywood plates. Part I. Simply-supported square plates with a concentrated load at the centre of the plate

Rautakorpi, H., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 73 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 140).

Research output: Book/ReportReport

Kitkamaalajien rakenne ja kokoonpuristuvuus

Tammirinne, M., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 128 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 136).

Research output: Book/ReportReport

Koivuratapölkkyjen kreosoottikyllästystä koskevia tutkimuksia II. Koivun kreosoottikyllästykseen vaikuttavista tekijöistä

Aho, V., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 46).

Research output: Book/ReportReport

Koivuvanerin kuumapuristus

Sorsa, B., Vuorela, K., Lehtonen, M. & Söyrilä, P., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 49).

Research output: Book/ReportReport

Kotimaisten marjojen kemiallisesta koostumuksesta ja tunnusluvuista

Kuusi, T., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 57 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja IV. Kemia; No. 100).

Research output: Book/ReportReport

Lastujen liimoituksesta lastulevyn valmistuksen yhteydessä

Liiri, O., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 50).

Research output: Book/ReportReport

Maan hintataso Helsingin seudulla v. 1967

Änkö, O., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 76 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 143).

Research output: Book/ReportReport

Marknadspriser på nya radhuslägenheter i Helsingfors, Esbo och Grankulla 1967

Suokko, S., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 44 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publikation; No. 151).

Research output: Book/ReportReport

Ohuiden rakenteiden betonin lujuuden määritys porausnäytteiden avulla

Poijärvi, H. & Syrjälä, H., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 135).

Research output: Book/ReportReport

On the deformations and stiffness properties of reinforced concrete members in flexure under working conditions

Rechardt, T., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 15 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 150).

Research output: Book/ReportReport

On the strength of reinforced concrete slabs: Part C. On the flexural and shearing strength and the deflections of reinforced concrete slabs

Hyttinen, E., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 108 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 138).

Research output: Book/ReportReport

Puristusolosuhteiden ja lämpökarkaisun vaikutuksesta fenoliliimatun lastulevyn ominaisuuksiin

Liiri, O., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 27 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 48).

Research output: Book/ReportReport

Puristuspaine lastulevyn valmistuksessa

Liiri, O., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 32 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 47).

Research output: Book/ReportReport

Qualitative performance analysis of floors

Sneck, T., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 60 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 141).

Research output: Book/ReportReport

Rakenteellisen kevytsorabetonin suhteitus

Poijärvi, H. & Ola, K., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 62 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 133).

Research output: Book/ReportReport

Sahajauho lastulevyn keskikerroksen raaka-aineena

Liiri, O. & Kivistö, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 55 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja I. Puu; No. 45).

Research output: Book/ReportReport

Survey of the skid resistance properties of asphalt surfacings

Hyyppä, J., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 141).

Research output: Book/ReportReport

Taivutetun jännebetonipalkin murtopuristumasta ja murtomomentista

Mehto, L., 1969, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 134).

Research output: Book/ReportReport

Tape preparation programs for Mathatron digital computer systems. 3: X-ray fluorescence calculations

Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 171 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 139).

Research output: Book/ReportReport

Tape preparation programs for Mathatron digital computer systems. 4: Reaction kinetics calculations

Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 123 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 142).

Research output: Book/ReportReport

Teräksen ja valuraudan kaasuhuuhtelu

Asanti, P., Ottosson, C. & Setälä, T., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 82 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja II. Metalli; No. 28).

Research output: Book/ReportReport