Find Research Outputs

Report

Taloyhtiöiden isännöitsijätoimi

Takkunen, P. & Aho, T., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 126 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 490).

Research output: Book/ReportReport

Oman

Talviajan nopeusrajoitusten liikenneturvallisuusvaikutukset: Vuosien 2010-2014 onnettomuuksien tarkastelu

Peltola, H., 2015, Helsinki. 27 p. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä; No. 61).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Accidents
Highway accidents
Snow
Tires
Rain

Talvibetonointi: Työmaatutkimus

Nykänen, A., 1959, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 92 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publikation; No. 45).

Research output: Book/ReportReport

Talvibetonointi

Nykänen, A. & Ahtola, P., 1966, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 80 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tiedotus: Sarja III. Rakennus; No. 95).

Research output: Book/ReportReport

Talvibetonointia käsittelevää kirjallisuutta vuodesta 1956 vuoteen 1972

Nykänen, J., 1973, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 31 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 24).

Research output: Book/ReportReport

winter

Talvijalankulku, liukastumistapaturmat ja kelitiedottamisen kehittäminen

Translated title of the contribution: Pedestrians during wintertime - slippery conditions, slipping accidents and information serviceAnttila, V., 2001, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 65 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2110).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
information services
accidents
Oman
Olla

Talvi ja tieliikenne: Tutkimusohjelma

Kallberg, V-P., Kulmala, R., Laukkanen, K., Mäkelä, K., Pellinen, T. & Rämä, P., 1991, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1308).

Research output: Book/ReportReport

traffic
Finland
roads
winter

Talvi kaupunkisuunnittelun lähtökohtana

Translated title of the contribution: Winter as a basis for town planningRauhala, K. & Uski, K., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 138 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1119).

Research output: Book/ReportReport

Anadelphia
towns
planning
winter

Talvikelien liukkaus

Lipsanen, A., 1975, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Tie- ja liikennelaboratorio. Tiedonanto; No. 19).

Research output: Book/ReportReport

27 Downloads (Pure)

Talvimerenkulun onnettomuudet 2011–2018

Hänninen, S., 26 Nov 2018, Helsinki. 34 p. (Trafin tutkimuksia; No. 12).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
File
accidents
winter

Talviolosuhteiden vaikutus muurauksen onnistumiseen

Kanko, T., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 72).

Research output: Book/ReportReport

Talvirenkaiden käyttö kesällä henkilöautoissa

Luoma, J., Peltola, H. & Kuisma, S., 2017, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 18 p. (VTT Technology; No. 284).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001-2010

Translated title of the contribution: The development of winter tyre condition 2001-2010Malmivuo, M. & Luoma, J., 2010, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2554).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Valsartan
Nefopam
Pediculus
xylometazoline

Talvirenkaiden valintakriteerit

Translated title of the contribution: Criteria for choosing winter tyresKuisma, S. & Luoma, J., 1 Feb 2018, Helsinki. 29 p. (Trafin tutkimuksia; No. 5/2018).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
tire
winter
abrasion
ice
automobile

Tantaali- ja niobiseosten ominaisuudet ja käyttö prosessi- ja kemianteollisuuden laitteissa

Hannula, S-P. & Tähtinen, S., 1988, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 64 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 868).

Research output: Book/ReportReport

Tapahtumapohjainen simulointi jyrsinturvetuotannossa

Hillebrand, K. & Paappanen, T., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1013).

Research output: Book/ReportReport

peat

Tapahtumapohjaisten prosessien simulointi

Jokinen, A., Hillebrand, K., Hyötyläinen, R., Rintamäki, H. & Viertiö, P., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 90 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1019).

Research output: Book/ReportReport

Tapaturmatutkimusmallin jatkokehitys ja kokeilu nahka- ja muovitehtaassa

Porraskorpi, T. & Maijala, P., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 130 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 504).

Research output: Book/ReportReport

Tapaturmavaarojen turvallisuusanalyysi

Saarela, K. L., Suokas, J., Lahtela, J., Maijala, P., Reunanen, M., Rouhiainen, V. & Ukkola, K., 1983, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 134 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 173).

Research output: Book/ReportReport

Occupational Accidents
Technology
Safety

Tapaustutkimus kuljetusrasituksista Trans-Siperian radalla

Salmela, H., Toivonen, S. & Pekkala, P., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2435).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
railroads
case studies

Tape preparation programs for mathatron digital computer systems

Visapää, A., 1967, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 123 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 120).

Research output: Book/ReportReport

Tape preparation programs for Mathatron digital computer systems: Part 2. [H[sup +]]- and pH-values of electrolyte solutions

Visapää, A., 1968, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 105 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 128).

Research output: Book/ReportReport

Tape preparation programs for Mathatron digital computer systems. 3: X-ray fluorescence calculations

Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 171 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 139).

Research output: Book/ReportReport

Tape preparation programs for Mathatron digital computer systems. 4: Reaction kinetics calculations

Visapää, A., 1969, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 123 p. (Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Julkaisu - Publication; No. 142).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Täristävien tiemerkintöjen turvallisuusvaikutus

Rajamäki, R., 2010, Helsinki. 47 p. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä; No. 41/2010).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tarkastustulosten käsittely atk:n avulla

Pentti, K. & Pekka, S., 1981, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 40 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 7).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tarkka aikasynkronointi ja aikalinkit maanpuolustuksessa: Tiivistelmäraportti

Merimaa, M. & Wallin, A., 2015, Puolustusministeriö. 14 p. (MATINEn raporttisarja B; No. 2500M-0034, Vol. 2015).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tärkkelys biohajoavien elintarvikepakkausmateriaalien raaka-aineena: Kirjallisuuskatsaus

Myllymäki, O., Ahvenainen, R., Sipiläinen-Malm, T. & Poutanen, K., 1993, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 63 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1466).

Research output: Book/ReportReport

Tarkkuusetäisyysmittarin MEKOMETER KERN ME 3000 tarkkuustutkimukset ja kalibrointi

Konttinen, R., Varonen, J. & Väätäinen, S., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 61 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maankäytön laboratorio. Tiedonanto; No. 30).

Research output: Book/ReportReport

Tarva-ohjelman onnettomuusmallien kehittäminen: Vuosien 2002-2006 onnettomuustarkastelu

Peltola, H. & Rajamäki, R., 2008, 84 p. (Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja; No. 52).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tärypöydän meluntorjunta

Saarinen, K. & Lamula, L., 1989, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 58 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 1079).

Research output: Book/ReportReport

Noise

Tasaisesti kuormitetun lujitemuovilaatan geometrinen epälineaarisuus

Hentinen, M. & Holm, G., 1990, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 66 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports; No. 694).

Research output: Book/ReportReport

plastics

Tasajännite taajaman sähkönjakelussa ja mikroverkoissa

Translated title of the contribution: DC in Urban Areas Distribution Power Systems and MicrogridsKylkisalo, T. & Alanen, R., 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 139 p. (VTT Working Papers; No. 78).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
urban areas

Tasojännitystilan epälineaarinen analyysi

Ikonen, K., 1979, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. 79 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Ydinvoimatekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 41).

Research output: Book/ReportReport

Tasoristeysten turvallisuustoimenpiteiden kartoittaminen ja arviointi

Silla, A., Seise, A. & Kallberg, V-P., 2015, 49 p. (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä, Vol. 7).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tavaraliikenteen energiankulutus eri liikennemuodoilla

Kallberg, H., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 71 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 159).

Research output: Book/ReportReport

energy efficiency
automobiles

Tavoitettavuuskarttaohjelmisto ja sen käyttöohje

Seppälä, Y., 1980, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 36 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Maankäytön laboratorio. Tiedonanto; No. 39).

Research output: Book/ReportReport

Tavoitteena nollaenergialiikuntarakennukset

Hemmilä, K. & Laitinen, A., 2018, VTT Technical Research Centre of Finland. 81 p. (VTT Technology; No. 320).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Tavoitteena toimiva ja turvallinen hitsausrobottijärjestelmä: Hitsauspaja-projektin loppuraportti

Kuivanen, R., Viitaniemi, J., Leino, K. & Ruuhilehto, K., 1995, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 93 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 1688, Vol. 1455-0865).

Research output: Book/ReportReport

Welding

Tavoitteisiin liittyvä palvelutason tarkastelutapa

Ilvesmäki, M. & Rahko, K., 1974, Otaniemi: VTT Technical Research Centre of Finland. 30 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus: Teletekniikan laboratorio. Tiedonanto; No. 9).

Research output: Book/ReportReport

Täytteellisten huonekalujen ja patjojen paloturvallisuuden parantaminen

Pakkala, L. & Ryynänen, T., 1987, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 166 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 750).

Research output: Book/ReportReport

Täytteen rakentaminen talvella

Mäkelä, H. & Tammirinne, M., 1982, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 142).

Research output: Book/ReportReport

cold season

TBT-BAT MANUAL: Organotinapitoisten sedimenttien ruoppaus ja käsittely

Vahanne, P. (ed.) & Vestola, E. (ed.), 2007, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 85 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2371).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
dredging
remediation
sediment

Technical Assessment of NordicWay Coop Demonstration

Kauvo, K. & Koskinen, S., 2015, VTT Technical Research Centre of Finland. 39 p. (VTT Research Report, Vol. VTT-R-04147-15).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Demonstrations
Mobile phones
Information systems
Telecommunication traffic
Servers

Technical features for heat trade in distributed energy generation

Sipilä, K., Ikäheimo, J., Forsström, J., Shemeikka, J., Klobut, K., Nystedt, Å. & Jahn, J., 2005, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 111 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2305).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
District heating
Hot Temperature
Electric power transmission networks
Temperature
Heat exchangers

Technical innovations and business from printed functionality

Lindqvist, U., Eiroma, K., Hakola, L., Jussila, S., Kaljunen, T., Moilanen, P., Rusko, E., Siivonen, T. & Välkkynen, P., 2008, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 84 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2436).

Research output: Book/ReportReport

Open Access
Innovation
Printing
Industry
Technical presentations
Electronic equipment

Technics of project cost appraisal

Raftery, J., 1985, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 56 p. (Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita; No. 468).

Research output: Book/ReportReport

Costs
Life cycle
Computer aided design
Statistical methods
Planning